Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Firemní politika

  • Ve vztahu ke klientům je pro nás rozhodující kvalita poskytovaných služeb. 
  • Naše postupy a služby se snažíme neustále zlepšovat, do rozvoje podniku je aktivizováno co největší množství pracovníků, každý podle náplně své práce a svých možností. 
  • Nepřetržitě nabíráme lidi za účelem zlepšování týmu.  Vše, co se ve firmě  děje,  je evidováno a následně měřeno, dle toho vzniká hodnocení jednotlivce. Hodnocení se děje průběžně a neustále. 80-90% spolupracovníků se řadí mezi úspěšné. 
  • Náš tým je proškolen a navzájem zastupitelný. V nepřítomnosti jednoho spolupracovníka jeho činnosti jsou vykonávány jiným, aby klient nečekal.
  • Pokud se stane chyba, řešíme ihned tam, kde vznikla. Pokud se cokoliv jeví jako nefunkční, musí se to okamžitě změnit, špatné zprávy chceme vědět jako první. Chyby se netrestají, ale analyzují se s cílem odhalit původ chyby a zlepšit proces tak, aby budoucí možnou chybu eliminoval.
  • Firma nabízí spolupracovníkům prostředí zvýšené náročnosti, kde všichni mají šanci zlepšovat a modernizovat. Na řešení náročných úkolů se podílí každý zúčastněný spolupracovník vyjádřením svého názoru a tím se aktivně zapojuje na na podnikovém rozvoji. Pracovníci, kteří tráví pracovní čas scrollováním v telefonu, se v našem prostředí neudrží déle než 1 týden.
  • Zvýšenou náročnost odměňujeme vysokou péči o lidi. Odměňujeme finančně, pořádáme firemní a vzdělávací akce. Odměňování se děje individuálně na základě skutečných zásluh. 
  • Vytvářením pracovní náplně na míru jednotlivým spolupracovníkům se snažíme docílit toho, aby je jejich práce bavila. V případě, že změna nepomáhá a spolupracovník nerad chodí do práce, je mu doporučena změna zaměstnání.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!