Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Exekuce a firemní účet právnické osoby

Právnické osoby ručí za své závazky do výše svého majetku. Pokud se tedy dostanete do tíživé finanční situace a nebudete mít ve firmě na úhradu svých závazků, nikdo by to neměl vymáhat na osobním majetku fyzických osob, což je do jisté míry i velká výhoda, když porovnáme například společnost s ručením omezeným a podnikající fyzickou osobu - OSVČ. Osoba fyzická totiž ručí za své dluhy veškerým majetkem a kvůli špatným rozhodnutím v podnikání se může dostat i do exekuce.  

Exekuce může být uvalena pouze na majetek, který právnická osoba vlastní, tedy i na zůstatek na bankovním účtu. Pokud budete muset vypořádat své závazky a nebudete na ně mít dostatečný kapitál, může vaše obchodní společnost zaniknout. Její případné dluhy se vypořádají v likvidaci. Mohou být také připsány k úhradě členům statutárního orgánu, kterým ale musí být prokázáno, že nejednali s péčí řádného hospodáře. Exekuce u právnických osob tedy není běžná, protože v případě velkých dluhů dochází k jejímu zrušení a likvidátor později rozhodne o vypořádání obchodního majetku.  

 

Jak ochránit své prostředky  

Ať už hovoříme o exekuci nebo likvidaci společnosti, jistě budete chtít ochránit své finanční prostředky. K tomu vám nejlépe pomůže anonymní bankovní účet vedený v zahraničí. K českým účtům má likvidátor společnosti snadný přístup. Zatímco zahraniční účty nemusí být přímo spojovány s vaší osobou a mohou tak nabídnout v tomto aspektu opravdové výhody. Právnické osoby obecně nabízejí mnohem lepší ochranu majetku než podnikání jako OSVČ.  

Exekuce na vás samozřejmě nebude uvalena hned. Abyste se jí vyhnuli, vyplatí se mít přehled o svých závazcích a pokud už víte, že před ní není úniku, pokusit se zbývající část svých prostředků ochránit. V případě České republiky podnikatelský i běžný účet má stejné vlastnosti. I pokud se již potýkáte s finančními problémy, můžete si ho založit.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!