Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Co zahrnuje obchodní majetek podnikatele?

Obchodní majetek je dalším pojmem vyskytujícím se v účetnictví a v daňové evidenci. Obchodním majetkem se rozumí majetek, který podnikatel vlastní a zároveň ho využívá pro svou podnikatelskou činnost. Tato definice platí pro OSVČ. V případě právnické osoby se jedná o veškerý její majetek. Obchodní majetek zahrnuje dlouhodobý i krátkodobý majetek.

Rozlišení obchodního majetku 

Do obchodního majetku tedy patří hmotné i nehmotné věci pořízené za různou cenu a s různou dobou svého setrvání v podniku. Jedná se o souhrn věcí, pohledávek a jiných finančně ocenitelných hodnot. Veškeré položky tohoto souhrnu musí být uvedeny v evidenci.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Vložení a vyřazení z obchodního majetku 

Stejně tak jako může podnikatel do svého obchodního majetku něco vložit, může to z něj i vyjmout. Obchodní majetek se z hlediska účetnictví vytváří pro uznání daňových výdajů, které jsou vyloženy na jeho opravu. Pokud tedy máte majetek, který ve své firmě využíváte, rozhodně se ho vyplatí do ní vložit. Jedná se i o výdaje na údržbu nebo technické zhodnocení. Obchodní majetek se snadno vyřadí tak, že se už neuvede do evidence.

Obchodní majetek v daňové evidenci

Pokud vlastníte nějaký obchodní majetek, je potřeba v daňové evidenci a v účetnictví dodržovat určitá pravidla. Majetek se například musí inventarizovat, a to za stanovené účetní období (nejčastěji 1 rok). Stav obchodního majetku se uvádí do daňového přiznání. Obchodní majetek podléhá oceňování a zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jeho úpravu naleznete rovněž ve vybraných účetních předpisech a vyhláškách.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!