Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Daňová evidence II - jak evidovat své příjmy a výdaje, faktury a archivace dokladů

Evidence příjmů a výdajů

Evidence příjmů a výdajů je hlavní částí daňové evidence. K jejímu vedení se nejčastěji používá tak zvaný deník příjmů a výdajů, který zachycuje obě složky vašeho podnikání. Vede se za hospodářský rok, který je nejčastěji totožný s rokem kalendářním, tedy za období od 1.1. do 31.12. Daňová evidence příjmů a výdajů zahrnuje: hotovostní příjmy, příjmy od banky, daňově uznatelné výdaje, odpisy dlouhodobého majetku, výdaje na auto nebo stravné na pracovní cesty.

Faktury OSVČ 

Snad každá OSVČ pracuje s fakturami. Faktura je doklad, který se vystavuje za provedenou práci (zboží, služby). Z faktury by mělo být na první pohled patrné, o jaký doklad se jedná. Mělo by být na ní uvedeno datum úhrady a označení toho, kdo fakturu vystavil. Zároveň by na ní neměl chybět adresát, označení fakturované věci a pořadové číslo. Povinné náležitosti má stanoveny pouze faktura u plátců DPH. Přehledná faktura vám usnadní vedení vaší evidence. Speciálním typem je například zálohová faktura, která by měla informovat o tom, že se jedná o platbu předem. 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Tip: Označujte své faktury variabilními symboly. Díky nim získáte dokonalý přehled o platbách od svých odběratelů.

Archivace dokladů 

Nedílnou součástí daňové evidence je také archivace dokladů. Je potřeba archivovat všechny doklady, dle kterých jste účtovali ve své daňové evidenci. Doklady je potřeba si uschovat alespoň po dobu tří let od podání daňového přiznání. Pozor, tato lhůta ale může být prodloužena. V případě uplatňování výdajových paušálů stačí evidovat doklady pro výpočet svých příjmů a doklady související s dlouhodobým majetkem. Pokud jste plátci DPH, máte povinnost doklady archivovat alespoň 10 let od konce roku, ve kterém byly vystaveny / měly být uhrazeny.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!