Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Daňová evidence III - majetek a zásoby, závazky a příjmy a inventarizace

Evidence zásob a majetku 

Evidence zásob a majetku je další důležitou částí daňové evidence. Dlouhodobý majetek zahrnuje hmotný a nehmotný majetek, který je součástí vašeho podnikání. Dlouhodobost je definována cenou majetku (ta je vyšší než 40 tisíc Kč) a jeho použitelností (delší než 1 rok). V opačném případě se jedná o zásoby. Každý dlouhodobý majetek by měl mít svou kartu s náležitostmi o svém pořízení, ocenění, datu užívání atd. V knize zásob se zase eviduje krátkodobý majetek, zboží nebo výrobky.

Evidence závazků a pohledávek 

Kromě majetku či příjmů a výdajů je potřeba, aby OSVČ, která vede daňovou evidenci, pamatovala i na své závazky a pohledávky. K jejich vedení se využívá speciální kniha závazků a pohledávek, která obsahuje jejich seznam, data vzniku, zániku i změn.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Inventarizace 

U všech těchto položek je nutné provádět inventarizaci. Tu provádíme ke konci kalendářního roku nebo například pokud ukončujeme svou podnikatelskou činnost. Výsledkem inventarizace je zjištění skutečného stavu majetku, zásob, závazků a pohledávek. Tento stav je potřeba zapsat a porovnat se stavem v jednotlivých knihách. Do těch pak uvést případná manka. Inventarizace se nevztahuje na evidenci příjmů a výdajů ani na nehmotný majetek. 

Některá manka jsou přirozená, nemusíme je řešit. Například u materiálů a výrobků se můžeme setkat s úbytky, které souvisejí s přirozenými vlastnostmi produktů. V maloobchodním prodeji dochází ke ztrátám - pokud nejsou příliš vysoké, opět ničemu nevadí. Je však potřeba si na začátku naší podnikatelské činnosti stanovit tak zvanou normu přirozených úbytků, která nám napoví, zda jsou naše manka ještě v pořádku.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!