Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Daňová evidence - podrobně na téma pohledávky

Pohledávky označují peněžitá a nepeněžitá plnění od dlužníků. Věřitel požaduje po dlužníkovi například, aby uhradil fakturu nebo naplnil nějaké majetkové plnění - něco dal, konal, strpěl nebo se něčeho zdržel. Pohledávky je možné postoupit jiné osobě (dnes existují firmy, které se zabývají odkupem nedobytných pohledávek).

Správa pohledávek 

Pohledávky je vždy dobré spravovat, a to ať už vedete daňovou evidenci či nikoliv. Pohledávky totiž dokládají naše příjmy, které později vykážeme v daňovém přiznání a od kterých se odvíjí výše záloh na sociální a zdravotní pojištění. Spravovat pohledávky si můžete sami nebo touto činností pověřit specializovanou firmu. Pohledávka jako taková vzniká například až po splatnosti faktury. Při včasném zaplacení se o "dluhu" nemluví jako o pohledávce. Pokud vaši klienti či zákazníci pohledávky nehradí, můžete je upomenout nebo dát žádost k soudu.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

V případě daňové evidence se pohledávky evidují v samostatné evidenci pohledávek a závazků. V rozvaze se vykazují na straně aktiv.

Vymáhání pohledávek 

Samostatnou kapitolu představuje vymáhání pohledávek. Jedná se o proces, ve kterém se věřitel obrátí na soud či firmu, která pohledávky vymůže. Často se můžeme setkat i s tak zvaným odkupováním pohledávek. V obou těchto případech věřitel však ztrácí, ať už peníze nebo svůj čas. Ve smlouvě je však možné stanovit, že dlužník, který provede plnění až po jeho splatnosti, zaplatí penále. To nám může být kompenzací za problémy vzniklé s delším nezaplacením pohledávky.

Faktoring a forfaiting 

V souvislosti s touto problematikou se můžeme setkat ještě se dvěma pojmy, a to s faktoring a forfaiting. V prvním případě se jedná o odkup krátkodobých pohledávek bez postihu k věřiteli. Forfaiting je odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!