Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Daňová evidence - podrobně na téma závazky

Slovo závazek nabývá mnoha významů v celé řadě oblastí. Vždy se však jedná o povinnost něco zaplatit, dát, udělat nebo naopak nevykonat. U závazků se očekává, že se splní. Pokud tomu tak není, jejich plnění je vymáháno věřiteli. Závazek se jinak označuje také slovem obligace. Při podnikání je důležité evidovat a dbát na plnění svých závazků. Jedině tak si zachováte dobré jméno a vyhnete se zbytečným sankcím a pokutám.

Závazky vůči dodavatelům 

V obchodních vztazích se nejčastěji vyskytují závazky vůči našim dodavatelům. Oni nám dodávají výrobky, služby nebo hotové produkty a očekávají jejich zaplacení. Zatímco my tento vztah vnímáme jako závazek (závazek zaplatit), oni mají vůči nám pohledávky. V případě našich závazků my vystupujeme jako dlužníci. Závazky vůči našim dodavatelům jsou většinou krátkodobého charakteru.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Závazky vůči bankám 

Další častou skupinou jsou závazky vůči bankovním institucím. Zde se rozlišují závazky krátkodobé i dlouhodobé. Pokud požádáte banku o úvěr a ona vaší žádosti vyhoví, budete mít závazek jí tento úvěr splácet.

Závazky vůči zaměstnancům 

Nejčastější závazky vůči našim zaměstnancům představují mzdy a platy. Zaměstnanci pro nás vykonávají práci, za kterou jim náleží odměna. Stejně jako u dalších závazků, tak i zde je stanovena lhůta, ve které se tak má stát. Nehrazení závazků vůči zaměstnancům má obvykle tvrdší dopady než nezaplacení faktury našim dodavatelům.

Závazky vůči státním institucím 

Jako podnikatel musíte platit také daně, sociální nebo zdravotní pojištění. I k těmto institucím tedy máte závazky, splatné obvykle v zákonem stanovené lhůtě. 

Závazky se evidují v evidenci pohledávek a závazků - pro potřeby daňové evidence. V rozvaze se vykazují na straně pasiv. Svých závazků se nemůžeme zřeknout. Příznačným synonymem je pro ně označení dluhy. V případě našeho úmrtí mohou být předmětem dědického řízení.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!