Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob podává každá OSVČ. Daň z příjmů je tedy stěžejní daní pro podnikatele. Je jí nutné věnovat pozornost, ať už ji platíte nebo nikoliv. I pokud je daň nulová, musí se podávat daňové přiznání. Daňové přiznání se podává vždy za předchozí rok, a to do konce března. Pozdní podání je tolerováno do 5 dnů. V případě většího zpoždění vám hrozí pokuty a penále. 

Formulář na daňové přiznání si můžete vyzvednout na finančním úřadě nebo stáhnout na webových stránkách.

Příjmy v daňovém přiznáním 

Do daňového přiznání se uvádějí všechny příjmy dle jednotlivých paragrafů zákona o daních z příjmů. Jedná se tedy nejen o příjmy z podnikání, ale také o příjmy ze závislé činnosti, z kapitálového majetku, pronájmu a o příjmy ostatní. Výše příjmů se napíše do vyhrazených políček daňového přiznání. Neuvádějí se zde příležitostné příjmy do částky 20 tisíc Kč a příjmy, které jsou osvobozené nebo již zdaněné (například srážkovou daní).

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Výdaje v daňovém přiznání 

Rozdíl příjmů a výdajů dává celkový daňový základ. Výdaje můžete uplatnit paušálním procentem nebo ve skutečné výši (dle daňové evidence nebo účetnictví).

Slevy a odčitatelné položky 

Velkou roli hrají také různé slevy, které si můžete uplatnit. Od svého daňového základu tak můžete odečíst dary, úroky, pojištění, ztrátu z předchozích let, výdaje na výuku či výzkum. Každá OSVČ si může uplatnit slevu na poplatníka, některé z nich i slevu na dítě, na manželku (manžela), studenta, držitele ZTP/P nebo na zaměstnance se zdravotním postižením. 

Po odečtení těchto položek se počítá výše daně. Sazba aktuálně činí 15 %. 

Vyplněné daňové přiznání je nutné odevzdat na příslušném finančním úřadě. Můžete ho odevzdat osobně, doručit poštou nebo elektronicky. Do konce března je nutné zaplatit i daň z příjmů, pokud je stanovena. 

Pozn.: Nezapomeňte také podat příslušné přehledy pro sociální a zdravotní pojištění. Ty se podávají do konce měsíce dubna.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!