Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Daňově uznatelné výdaje

V tomto článku se zaměříme na problematiku daňově uznatelných výdajů. Jedná se o výdaje, které si můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání. Podmínkou pro jejich uplatnění je vedení daňové evidence nebo účetnictví. Daňově uznatelné výdaje nemusíte řešit v případě, že jste rozhodnuti své výdaje stanovit paušálním procentem ze svých příjmů.

Definice daňově uznatelných výdajů 

Daňově uznatelné výdaje definuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Konkrétně jsou vymezeny v § 24 a 25 tohoto zákona, a to včetně svých výjimek. Aby výdaje mohly být prokázány, obecně platí čtyři základní podmínky. Výdaje musejí být prokazatelné, musí souviset s dosažením příjmů, být správně evidované a jejich uznání nesmí být zákonem vyloučeno. V dalším roce není možné zahrnout výdaje, které již byly jednou zahrnuty.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Jaké výdaje nelze uznat 

Dle zákona o daních z příjmů nelze uznat například (platí s výjimkami, na které odkazuje § 25 zákona): 

  • výdaje na pořízení majetku
  • výdaje na zvýšení základního kapitálu včetně splácení půjček
  • pořizovací cenu cenného papíru
  • odměny členů statutárních orgánů
  • vyplacené podíly na zisku
  • penále, pokuty a úroky z prodlení
  • nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnanci ve formě příspěvku na kulturní a sportovní akce či rekreace
  • výdaje vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozené
  • výdaje na tvorbu rezervních a účelových fondů
  • manka a škody

Specifické daňové uznatelnosti podléhají výdaje pro osobní potřebu. U nich se vždy uplatňuje jen poměrná část. 

Tato část je značně rozsáhlá a je pro to lepší si ji nastudovat v zákoně nebo se obrátit na specialistu, který rozumí daňové evidenci či účetnictví.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!