Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Dohoda o pracovní činnosti a o provedení práce

Jako OSVČ můžete své pracovníky zaměstnat i na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Dále tyto dohody můžete samozřejmě využít i pro své přivýdělky, pokud se jedná o souvislejší práci, kterou nechcete nebo nemůžete fakturovat. Jedná se o speciální smlouvy, které upravují pracovní vztahy a se kterými se pojí zajímavá specifika a výhody. Obě jsou upraveny v zákoníku práce.

Práce na dohodu o provedení práce 

Jedná se o smlouvu, kterou je nutné uzavřít písemně, a to maximálně na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Na tuto dohodu můžete najmout libovolné množství zaměstnanců. Dohoda může být uzavřena i u více zaměstnavatelů současně. Její výhodou je, že se do částky 10 tisíc Kč měsíčně neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Platí se až po překonání této hranice. Jestliže zaměstnanec jiný příjem nemá a není plátcem pojištění stát, musí se přihlásit k platbám na zdravotní pojištění. U správy sociálního zabezpečení ho přihlásí zaměstnavatel.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Práce na dohodu o pracovní činnosti 

Tato dohoda se uzavírá maximálně na dobu, která koresponduje s polovinou pracovní doby. Může být uzavřena na 52 týdnů v roce. V dohodě se sjednává práce a její rozsah a celková doba trvání dohody. Pokud není ve smlouvě sjednán způsob zrušení, je možné ji zrušit bez uvedení důvodu s 15 denní výpovědní lhůtou. Pojištění se neodvádí v případě, že měsíční odměna nepřesáhne 2500 Kč. V ostatních případech se pojištění platí. Výdělek se také daní, a to v závislosti na skutečnosti, jestli zaměstnanec podepsal prohlášení k dani z příjmů.

Zdanění dohod 

Pokud se podepíše prohlášení k dani, odvádí se zálohová daň ve výši 15 %. Na konci roku zaměstnanec obdrží potvrzení o svém příjmu a odměnu si bude moci zahrnout do svého daňového přiznání. V druhém případě se odvádí srážková daň ve výši 15 %, která je nevratná a není nutné ji dále v přiznání dokládat.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!