Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Kdy a proč vést účetnictví?

Účetnictví, dříve podvojné účetnictví, je alternativou k daňové evidenci. Pro jeho vedení se můžete rozhodnout z vlastní vůle nebo vám ho může nařídit zákon. Účetnictví je upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který se konkrétně zabývá rozsahem jeho vedení, účetními doklady, zápisy a účetními knihami. Věnuje se také účetní závěrce a oceňování.

Nutnost vedení účetnictví 

Ačkoliv většina drobných podnikatelů vede daňovou evidenci, najdou se i tací, kteří musí vést účetnictví. Patří mezi ně OSVČ, které za loňský rok překonaly obrat ve výši 25 milionů Kč. Tyto osoby začínají účetnictví vést v letošním roce. Pokud se budou chtít navrátit zpět k daňové evidenci, nesmí tuto výši obratu překročit 5 let po sobě. Povinnost vést účetnictví mají i všichni podnikatelé zapsaní do obchodního rejstříku. Ti účtují podvojně od zahájení své činnosti. Dále účetnictví můžete vést na základě svého rozhodnutí nebo vám to může nařídit zvláštní předpis.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Kdy účetnictví vést nemusíme 

Najdou se i výjimky, které účetnictví vést nemusejí, ani pokud přesáhnou zmíněný obrat 25 milionů Kč za rok. Patří mezi ně zpěváci, spisovatelé a správci konkurzní podstaty. Dále se sem řadí také ti, kteří mají příjmy z užívání nebo poskytování autorských práv. Opět si vystačí s daňovou evidencí.

Specifika vedení účetnictví 

OSVČ a obchodní společnosti, které vedou účetnictví, účtují o stavu a pohybu aktiv, pasiv, o nákladech a výnosech a o výsledku svého hospodaření. Účetnictví je charakteristické podvojnými zápisy. Vede se za tak zvané účetní období, které představuje dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců (kalendářní nebo hospodářský rok). Účetnictví je nutné vést nepřetržitě po celou dobu svého působení. Můžete touto činností pověřit jinou právnickou nebo fyzickou osobu. I tak ale nesete za účetnictví plnou odpovědnost.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!