Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Majetkové daně a podnikání

Mezi majetkové daně patří daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, darovací a dědická daň. I tyto daně se vás mohou dotknout jako OSVČ nebo jako právnické osoby. Řeší se zejména v souvislosti s obchodním majetkem vaší firmy. V případě daně z nemovitostí se celá částka odvádí obci, u dalších majetkových daní se jedná o daně odváděné do státního rozpočtu. Všechny tyto daně vybírá finanční úřad.

Daň z nemovitostí 

Daň z nemovitostí je jedinou z majetkových daní, která má stanovené zdaňovací období. Dělí se na daň z pozemků a ze staveb. Pro daň jsou stanoveny sazby a koeficienty. Rozlišuje se, zda se jedná o zemědělské pozemky, stavební pozemky nebo o pozemky pro průmyslovou výrobu. Stejně tak stavby se dělí na několik typů s rozdílnou základní sazbou. Obec mimo to může stanovit místní koeficient, kterým se vypočtená částka ještě znásobí. Zdaňovacím obdobím je jeden rok. Daňové přiznání se podává k 31.lednu. Daň z nemovitostí se platí do 31.května, v případě částky vyšší než 5000 Kč ve dvou splátkách (druhá splátka do 30.listopadu). U zemědělské výroby se platí do 31.srpna a do 30.listopadu. Podrobnou úpravu najdete v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 

Tyto tři majetkové daně upravuje jeden zákon, a to zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Poplatníkem daně dědické je dědic, předmětem nabytí majetku. Poplatníkem daně darovací je každý, kdo bezúplatně nabyl majetek. Základem daně je cena, která může být snížena o položky uvedené v zákoně. U daně z převodu nemovitostí je poplatníkem převodce nemovitosti. 

Daň dědická s daní darovací využívá tak zvaných skupin. Pro značné množství osvobození se tyto daně platí již minimálně. U daně z převodu nemovitostí sazba činí 4 % ze základu daně.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!