Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Na co si dát pozor při obchodech v cizí měně?

Obchodování se zahraničními osobami nemusí být vždy nutně složité. Kromě plateb jako DPH a clo je nutné si však pohlídat i onu samotnou cizí měnu a kurzové rozdíly, které vznikají. Pro přepočet měny se doporučuje zvolit buď jednotný kurzy nebo kurzy z účetnictví. Tyto dvě metody se během jednoho roku však nesmějí kombinovat. Dobře si tedy rozmyslete, která z nich je pro vás tou lepší.

Jednotný měnový kurz 

Jednotný měnový kurz je kurz, který stanovuje Ministerstvo financí. Tento kurz je stanoven vždy zpětně za předchozí rok. Na konci roku se tedy veškeré transakce v cizí měně přepočítají a zaevidují. Tento způsob je však vhodný pouze pro osoby, které nejsou plátci DPH. Využívají ho nejčastěji ty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Kurzy z účetnictví 

Je možné využít kurzy vyhlášené Českou národní bankou. Jedná se o pevný kurz, který se stanovuje na určitou dobu dopředu (měsíc, rok), dále také o aktuální kurzy.

Kurzové rozdíly 

Kurzové rozdíly počítáme pouze v případě, že vedeme účetnictví. Daňová evidence ani paušální výdaje s nimi nepracují. Protože se kurzy neust&aacaacute;le pohybují, vznikají kurzové rozdíly prakticky vždy. My sami je nemůžeme ovlivnit. Člení se na kurzové rozdíly vznikající v průběhu účetního období a na rozdíly k rozvahovému dni. Jedná se o kurzový zisk nebo o ztrátu.

Příjmy ze zahraničí a daň z příjmů 

S touto problematikou souvisejí i příjmy ze zahraničí a na ně je navázána daň z příjmů. Zde je potřeba se zaměřit zejména na zamezení dvojího zdanění. Pokud jsme již daň zaplatili v zahraničí, nebudeme ji přece platit i u nás. Informace o možných způsobech naleznete v mezinárodní smlouvě. Zaplacenou daň je potřeba prokázat potvrzením zahraničního správce daně. U nás se tyto příjmy uvádějí v příloze č. 3 k daňovému přiznání.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!