Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Dotační programy

Dotační programy jsou stěžejní body pro podnikatele, kteří se snaží dosáhnout na nějakou finanční podporu, a to ať už z Evropské unie nebo ze státního rozpočtu. Dotační programy vám umožní získat výhodnou dotaci, která vám pomůže s financováním vašich podnikatelských aktivit. Jestliže o nějaké dotaci uvažujete, v tomto článku naleznete informace o nejvyužívanějších dotačních programech.  

 

Dotační programy podpory pro podnikatele  

Základní je rozlišení, zda budete dotaci čerpat ze zdrojů Evropské unie nebo ze státního rozpočtu. Evropská unie vždy po konkrétní období vypíše nějaké dotační programy, z nichž můžete vybírat. V nich se pak nacházejí konkrétní výzvy. Jedná se o operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzkum, vývoj a vzdělávání, Doprava, Životní prostředí, Praha - pól růstu ČR, Technická pomoc a také o Integrovaný regionální operační program, který se dále zaměřuje na jednotlivé regiony. Většina těchto dotačních programů v podobném nebo ve stejném znění fungovala již v období 2007 až 2013.  

 

Peníze z EU i ze státního rozpočtu  

Kromě dotačních programů z EU jsou velmi zajímavé i ty ze státního rozpočtu. Jedná se o dotační programy zaměřené na malé a střední podniky, které podněcují jejich růst, dále o programy pro zemědělce, co zajišťují prostředky v rámci tzv. Společné zemědělské politiky z EU a z jiných zdrojů. I náš státní rozpočet vypisuje dotační programy na výzkum a vývoj nebo na podporu bydlení - ty se však už netýkají podnikatelů. Stejně tak jsou velmi oblíbené a využívané programy v rámci Zelené úsporám.   Státní dotační programy jsou financovány ze zdrojů jednotlivých ministerstev. Jestliže chcete začít podnikat, podívejte se, zda máte v rámci nějakého programu šanci uspět. Jestliže byste chtěli zafinancovat nějaký projekt, je určitě škoda veškeré prostředky vynakládat ze svého. Ani stát ani unie vám pravděpodobně celou částku neposkytnou, mohou však velmi výrazně pomoci.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!