Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Mýty o elektronické evidenci tržeb

S elektronickou evidencí tržeb se pojí celá řada mýtů a je jen na státu, aby je včas vyvrátil, než se pro zavedení EET rozhodne. Pojďte se podívat na nejčastější mýty, které se zaváděním EET do praxe kolují. Tyto mýty se mezi podnikateli samozřejmě šíří a předávají. Většinou plynou pouze z jejich nevědomosti a neochoty státu cokoliv vysvětlovat. Navíc obecně se zavádění novinek testuje až v praxi, proto budou lidé mít k EET spíše nedůvěru.  

 

Nejčastější mýty o EET  

Hlavním mýtem v oblasti elektronické evidence je, že stát nařizuje podnikatelům poskytovat údaje. Na tyto údaje má ale již dnes Finanční správa nárok, takže o sobě nebudete muset uvolňovat žádné nové informace. Pokud přijde na řadu kontrola, dojde pouze k jejich prověření.   Mnoho podnikatelů se také domnívá, že je stát všechny považuje za podvodníky, když lpí na zavedení EET. To však není pravda. Ministerstvo financí uznalo, že většina podnikatelů odvádí daně poctivě. Někteří však zákon porušují a právě na ty se zaměřuje elektronická evidence tržeb. Bohužel není možné je jinak odlišit než právě zavedením EET.   Pokud zapomenete vydat účtenku, rozhodně nebudete čelit vysoké pokutě. Někdo si dokonce myslí, že tato pokuta může činit třeba 500 000 Kč nebo že může ohrozit jeho podnikání. Jedná se však o krajní variantu, ke které dojde až při opakovaném porušování zákona. Uložení pokuty podnikateli vůbec není povinné. Pokud je tedy uložena první pokuta, rozhodně není takto vysoká. Ke stropu se tedy ani nepřibližuje. Většinou se vše řeší jen pouhým napomenutím.   V souvislosti se zaváděním elektronické evidence tržeb mnozí říkají, že se bude týkat všech podnikatelů. To ale rozhodně není pravda. Jsou stanoveny dvě vlny, do nichž se podnikatelé rozdělí a některých se zatím nedotkne vůbec. V první vlně jsou osoby, které provozují stravovací nebo ubytovací služby. Do druhé vlny zase patří maloobchod a velkoobchod. Jestliže žádnou z těchto činností neprovozujete, nemusíte zatím vůbec nic řešit, protože nutnost elektronické evidence vám nehrozí.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!