Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Registrační pokladny

Registrační pokladny dnes již fungují na mnoha místech. Ne každý podnikatel je ale nucen si takovou pokladnu pořídit. Od roku 2016 se se zavedením elektronické evidence tržeb má všechno změnit a měli by přibýt živnostníci i firmy, kterých se budou registrační pokladny týkat. Jedná se o elektronické zařízení a o jejich postupném zavádění se mluví jako o jedné z největších změn za poslední dvě desetiletí. Byť EET použití registrační pokladny přímo nevyžaduje, je to vhodnější, než evidenci řešit prostřednictvím svého mobilního telefonu.  

 

Co to je registrační pokladna  

Registrační pokladna je speciální elektronické zařízení, které se běžně využívá pro maloobchodní nebo pohostinskou činnost. Slouží k tomu, aby se průkazně zaznamenávaly veškeré platby. Ty se zaznamenávají právě na registrační pokladně. Že zařízení tuto pokladnu využívá zjistíte tak, že vám předá vyhotovený doklad. Pokud obdržíte například jen účtenku sepsanou v ruce, tak registrační pokladna chybí či nebyla využita. Právě to má za úkol potlačit elektronická evidence tržeb, která si klade za cíl potlačit únik příjmů, díky kterému pak podnikatelé platí nižší daně.   Registrační pokladna tedy pracuje elektronicky. Je vybavena fiskální pamětí a tiskárnou, na níž se tisknou účtenky. Má také displej, který zobrazuje vše, co potřebujete vědět - například částku, kterou počítáte. Funguje v ní také provozní paměť a na jejím základě se sestavuje denní závěrka. Uchování údajů v registrační tiskárně by mělo být možné po dobu až 4 let. Vyberte si proto zařízení, které bude mít dostatečnou paměť.  

 

Využití registrační pokladny a účetního systému  

Některé účetní systémy jsou přímo napojeny na vybrané modely registračních pokladem a usnadní vám tak účetnictví, že se nemusíte topit ve zbytečné administrativě. Je tedy dobré, že stát neurčuje, jakou pokladnu si musí podnikatel pořídit. Na trhu jsou pokladny různě vybavené a s různou výbavou. Nemusíte sahat po drahém modelu, pokud jste spíše drobným či středním podnikatelem nebo firmou. Vaše investice může činit třeba jen 5 000 Kč. Ty nejdražší pokladny stojí kolem 10 000 Kč.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!