Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jaké jsou moje povinnosti po zahájení podnikání?

Okamžitě po zápisu společnosti do OR by měl jednatel společnosti registrovat svoji společnost k dani z příjmu právnických osob (DPPO).

Každoročně je pak povinností každé společnosti odvádět roční daňové přiznání a to v období 1.1.XXXX - 31.3.XXXX

Pokud je společnost zároveň plátcem DPH, je nutné odevzdávat za každé období zároveň přiznání za DPH. Tzn. že měsíční plátce DPH musí odevzdávat přiznání každý měsíc a to i pokud nemá ten měsíc žádný obrat (nulové daňové přiznání).

Pokud má společnost v majetku automobil, musí jej registrovat k silniční dani.

Pokud má společnost zaměstnance, musí je společnost registrovat taktéž.

Pokud má společnost provozovnu, měla by být nahlášena na živnostenském úřadě.

V řadě případů Vás v těchto záležitostech může zastupovat naše účetní společnost. Pokud máte zájem, neváhejte kontaktovat našeho obchodníka viz. kontakty.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!