Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Finanční úřad

Finanční úřad je instituce, se kterou přicházejí do střetu fyzické i právnické osoby. Ať už jste občan nebo podnikatel, cesta na finanční úřad je pro vás jednou nevyhnutelná. Finanční úřad se zabývá výběrem daní. Kromě toho, že zde daně platíte, podáváte sem i daňové přiznání. Daní dnes existuje celá řada a ne všechny se pojí s výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, byť jich je dost.  

Hierarchie finančních úřadů  

Finanční úřady se nacházejí téměř v každém větším městě. Byly zřízeny v roce 1991 a nad nimi v hierarchii stojí finanční ředitelství. Působily dle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, který byl v roce 2011 změněn zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Na vrcholu je Ministerstvo financí a jemu je přímo podřízeno Generální finanční ředitelství, které sídlí v Praze. Pod ním se ještě nachází Odvolací finanční ředitelství v Brně. Pod něj se řadí jednotlivé finanční úřady. Každý finanční úřad má ve svém čele ředitele, co zodpovídá za jeho činnost.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Hlavní činnost finančních úřadů  

Finanční úřady vykonávají celou škálu činností. V první řadě se soustředí na správu daní, odvodů a záloh na ně. Poté jednají o přestupcích, které s jejich činností souvisí. Zabývají se výběrem pokut a penále. Spravují dotace nebo pokuty ukládají. Na žádost Ministerstva financí ČR mohou poskytnout i mezinárodní pomoc v oblasti správy daní a vymáhání finančních pohledávek.  

Výběr daní - jaké daně finanční úřady vybírají  

Navštívit finanční úřad není pro žádného podnikatele příjemnou činností. Finanční úřad se zabývá například výběrem daní z příjmů fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty nebo silniční daně. Všechny tyto daně se pojí s podnikáním. Pokud potřebujete daň vykázat, musíte podat daňové přiznání, v němž bude stanovena výše daně, kterou je nutné k určitému datu uhradit. Finanční úřady řeší také majetkové daně - například daň z nemovitosti nebo z převodu nemovitosti. V jejich kompetenci je také daň dědická a darovací.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!