Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Agentura - koncese

Ve specifických případech je k provozování agenturní činnosti potřeba koncesní listina. Pokud si chcete založit agenturu, dopředu si prověřte, zda bude pro vaši činnost potřeba přímo koncese, nebo zda stačí živnost ohlásit a získat tak klasické živnostenské oprávnění. Zákon rozeznává živnosti volné, vázaná a řemeslné, které jsou pouze na ohlášení. Druhým typem jsou živnosti koncesované. O koncesi je pak nutné požádat a nemusí být žadateli udělena.  

Pokud se rozhodnete například pro založení cestovní agentury nebo mediální agentury, koncesi potřebovat nebudete. Zde jde o živnosti volné, u nichž není nutné prokazovat nějaké odborné vzdělání či praxi a ani jejich provozování není závislé na rozhodnutí státního orgánu. U těchto agentur je tedy zahájení podnikatelské činnosti opravdu jednoduché a vy zvládnete vše rychle a bez zbytečných komplikací.  

 

Koncese na agenturní činnost  

Specifickým případem je například činnost bezpečnostní agentury. Ta totiž koncesi podléhá. Jedná se konkrétně o činnost bezpečnostních a detektivních agentur, jejichž podmínky dále upravuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 16/2009 Sb. Abyste získali koncesi, musíte prokázat odbornou způsobilost k provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob nebo pro službu soukromých detektivů.  

V některých případech je nutné i složení speciální zkoušky. Tu provede autorizovaná osoba, která má akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dle zákona o zaměstnanosti. Zkouška podléhá tříčlenné zkušební komisi, jejíž členem nemůže být nikdo, kdo je s podnikatelem žádajícím o koncesi nějak pracovně spřízněný. Zmíněná vyhláška podrobně upravuje způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti a také její obsahovou náplň.  

Jestliže chcete provozovat agenturní činnost, která souvisí s povolením na koncesi, informujte se o svých možnostech přímo na živnostenském úřadě nebo oslovte specialistu, který vše potřebné zajistí místo vás.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!