Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Agentura práce

Agentura práce je specializovaná právnická nebo fyzická osoba, která získala povolení pro zprostředkování zaměstnání. Toto povolení jí může udělit pouze generální ředitelství Úřadu práce. Podívejte se, jaké podmínky musíte splnit, abyste si tuto agenturu mohli založit, nebo co vše je hlavní náplní její pracovní činnosti.  

 

Podmínky pro založení agentury práce  

Agenturu práce může provozovat fyzická nebo právnická osoba, která je starší 18 let, bezúhonná a odborně způsobilá. Měli byste mít dostatečnou praxi v oboru. U vysokoškolsky vzdělaných žadatelů činí praxi 2 roky a u středoškolských 5 let. Pokud budete žádat o povolení zprostředkování zaměstnání (může být bezplatně nebo i za úplatu), tak vám doporučujeme na tuto žádost využít standardizovaný tiskopis.  

Ke své žádosti musíte připojit výpis z rejstříku trestů ČR. Pokud jste zahraniční osobou, tak jej nahradíte dokladem cizího státu, který prokáže vaši bezúhonnost. Dále se vyžadují odklady odborné způsobilosti, které dokládají již zmíněnou dvouletou či pětiletou praxi v závislosti na vašem dosaženém vzdělání. Přiložte také adresy pracovišť, na kterých budete agenturní činnost provádět. V případě právnických osob se výpis z rejstříku trestů i doklady o způsobilosti vztahují na odpovědného zástupce společnosti.  

Doložte také písemné prohlášení odpovědného zástupce o tom, že souvisí s touto rolí ve společnosti a adresu, na níž budete provozovat svou činnost. Úřad práce by vám povolení měl vystavit do 30 dnů, ve specifických případech do 60 dnů.  

 

Činnost agentury práce  

Jakou činností se agentury práce zabývají? V první řadě vyhledávají zaměstnání pro fyzické osoby, které se ucházejí o práci, dále hledají pro zaměstnavatele vhodné potenciální zaměstnance. Mohou také spolupracovat s dalšími agenturami, kterými své uchazeče jen zprostředkují. Všechny tyto činnosti se skládají z několika dílčích aktivit.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!