Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Autodoprava - koncese

Pokud si chcete založit a provozovat autodopravu, budete potřebovat takzvanou koncesi. Jedná se o povolení k provozování podnikatelské činnosti, které vám vystaví živnostenský úřad místo tradičního živnostenského oprávnění. Koncesní listina k autodopravě dokládá, že jste schopni tuto živnost provozovat. Vydává vám ji pouze místně příslušný živnostenský úřad, na který tedy budete muset v této souvislosti zajít.  

 

Jak zařídit koncesi k autodopravě  

Koncesní listinu pro autodopravu vám tedy vystaví příslušní živnostenský úřad. Pokud chcete působit jako autodopravce, můžete vystupovat jako fyzická i právnická osoba (jako osoba samostatně výdělečně činná i jako obchodní společnost). Na právní formě tedy nezávisí. Definicí autodopravy je, že činnost provozujete v tuzemsku nebo v zahraničí pro cizí potřebu.  

Můžete se setkat s několika způsoby autodopravy. Jedná se o autodopravu provozovanou nákladními vozidly s hmotností vyšší než 3,5 tuny nebo do 3,5 tuny. Dalším typem je osobní autodoprava pro více než 9 osob nebo do 9 osob včetně řidiče.  

Pokud chcete požádat o koncesi, musíte na živnostenském úřadu předložit také řidičské oprávnění spolu s řidičským průkazem, průkaz profesní způsobilosti a průkaz způsobilosti vozidla. Bez těchto dokladů nelze autodopravu provozovat. Setkat se můžete se dvěma typy úředních souhlasů, které vám může právě živnostenský úřad vystavit.  

V prvním případě se jedná o klasickou koncesi, když živnostník provozuje činnost pro cizí potřeby. Dále je ve specifických případech nutné také povolení od dopravního úřadu. Jedná se o situace, kdy dopravu provozuje právnická osoba. Koncese vám bude udělena, když prokáže dobrou pověst, odborné znalosti a také finanční způsobilost. Firma, která žádá o koncesi, musí mít sídlo v České republice. Jestliže žádáte o koncesi jako fyzická osoba, musíte mít bydliště v ČR nebo je možné mít trvalý pobyt i na území jiného státu Evropské unie.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!