Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Co to je agentura

Agentura je organizace, které může být různého zaměření. Většinou se jedná o soukromou firmu (právnickou osobu, nejčastěji s.r.o.), která nabízí na trhu své služby. Agentury často zprostředkovávají různé činnosti, mohou je však i samy poskytovat nebo i prodávat zboží. Dále se můžeme setkat také se státními agenturami. Ty se zaměřují například na poskytování dotací nebo na bezpečnost provozu. V tomto příspěvku vás seznámíme s nejběžnějšími agenturami.  

Cestovní agentura  

Jedná se o firmu, která se zaměřuje na prodej zájezdů cestovních kanceláří nebo na jiné související služby. Svou činnost provozuje na základě živnostenského oprávnění (stačí zde ohlášení, jelikož se jedná o živnost volnou). V České republice působí neomezené množství cestovních agentur. Ty jsou legitimními dodavateli služeb cestovních kanceláří.  

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Mediální agentura  

Dalším typem agentury je mediální agentura, která se specializuje například na nákup reklamního prostoru v tisku, rádiu, televizi i na jiných místech. Mediální agentura se stává celkem ze třech různých oddělení. Jedná se o media research (výzkum sledující média), media planning (plánování médií) a media buying (nákup médií).  

Informační agentura  

Jedná se o zpravodajskou organizaci, která se zaměřuje na získávání informací z této oblasti, dále tyto informace zpracovává a distribuuje. Od ní je přejímá nejčastěji tisk, televize a některá další média. Informace, které agentury posílají dále, by měly být fakta, která až v tisku budou upravena do finální podoby. Distribuce dnes probíhá nejčastěji přes internet, jelikož to je rychlé a jednoduché.  

Grantová agentura  

Tato agentura se zabývá podporou vědeckých, technických nebo například vzdělávacích akcí. Provozuje soutěže o granty, prostřednictvím kterých je možné získat prostředky na financování svých potřeb. Většinou jsou přerozdělovány prostředky ze státního rozpočtu. Může se však jednat i o některé další zdroje.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!