Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Daňové ráje

Daňovým rájem se označuje země, která má mimořádně daňově zvýhodněné zahraniční firmy. Zisky podniků jsou daněny pouze zanedbatelně, další výhody spočívají například v osvobození od cla při dovozu hmotného majetku, anonymita vlastníků podniku atd.

Cílem země je přilákání zahraničního kapit&aaacute;lu a vytvořit finanční a hospodářské centrum, proto jde většinou o země s malou rozlohou a nízkým počet obyvatel, které vykazují vysoké ekonomické výkony.

Agentura Čekia uvádí, že za příznivějším podnikatelským prostředím odešlo minulý rok více než 300 firem, přitom celkové číslo společností se dohaduje na 12 000 a stále roste.

Mezi nejoblíbenější daňový ráj patří například Nizozemsko, Lucembursko, Kypr, Monako, USA, Bahamy, Kajmanské ostrovy, Seychely a další.

 

 

Jaké jsou výhody jednotlivých zemí?

  • Nizozemsko

Je oblíbené hlavně díky vyspělému podnikatelskému prostředí a dobré vymahatelnosti práva. Nejedná se o tradiční daňový ráj, firmy mají povinnost vést účetnictví i audit hospodářských výsledků. Firemní daň činí 20 - 25 %.

Sídlo fimry v USA zajišťuje lepší přístup na tamní trh. Firemní daň se liší podle jednotlivých států.

Ze zemí EU má nejnižší daň, která činí 10% a zároveň jsou od daně osvobozeny dividendy. Pro firmy platí povinnost vést účetnictví a audit hospodářského výsledku.

  • Lucembursko

Je vhodné hlavně jako sídlo holdingových společností. Vzhledem k výši daní (firemní 20 - 21%), veřejně přístupnému registru či povinnému auditu je využívána tato zamě hlavně jako prestižní adresa.

V této zemi je firemní daň nulová, platí se pouze paušální daň 350 dolarů ročně. Země zároveň nepožaduje vedení účetnictví, předkládání auditu a registr firem není přístupný veřejnosti. S Č eskou republikou byla ale podepsána dohoda o výměně daňových informací, proto, se tato destinace stává por české firmy neatraktivní. 

Země poskytuje vysokou ochranu soukromí a anonymitu. Účetnictví je povinné, ale není potřeba audit. Firemní daň je nulová.

  • Lichtenstejnško

 Firemní daň je ve výši 7,5 - 15%. Země umožňuje založit investiční fond, který má platnou licenci platnou v celé Evropské unii a pouze 4% daň z kapitálu. 

Firmy platí pouze roční paušál okolo 300 dolárů, mají nutnost vést účetnictví i audit a register firem země je neveřejný. Panama je považována za nejstarší daňový ráj. 

Firmy platí pouze paušlní daň 100 dolarů, nemusejí podávat fianční výkazy a nepodléhají ani auditu.

  • Gibraltar

Neplatí se daň ze zisku, ani z dividend, úroků nebo převodu cenných papírů. Jména vlastníků také nejsou zpřístupněna.

  • Monako

Firemní daň v Mokanu činí 33,3%, v prvních letech jsou firmy osvobozeny od daní. Fimry nemusí platit daně z příjmů, platí pouze daně dědické a darovací.

  • Kajmanské ostrovy

Novolé zdanění a vysoká anonymita. V této zemi sídlí mnoho banky i hedgeových fondů.

  • Bahamy

Firmy se sídlem na Bahamách neplatí daně ze zisků, dividend, kapitálových zisků ani z přidané hodnoty. Povinný je pouze paušál ve výši 350 dolarů. Současně je zde i výhoda vysoké anonymity. 

  • Nizozemské Antily

Firemní daň činní 2,5 - 2,5 %, podléhá nizozemskému právnímu i daňovému systému. Nabízí vysokou míru anonymity.

  • Bermudské ostrovy

Bermudské ostrovy nabízejí také nulovou daň ze zisku nebo dividend, byla však podepsána dodhoda o výměně daňových inforací s Českou republikou. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!