Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Využití offshore společnosti


Daňová optimalizace a plánování

 • offshore firmy jsou řádně založené, registrované a aktivní firmy, mají vlastní IČO, sídlo, jednatele a zapsané předměty podnikání; mohou zcela legálně poskytovat služby českým firmám, na což sepisuje smlouvy a vystavuje faktury, ať už v Kč nebo jiných měnách; ceny, které si účtuje, mohou být tržní nebo smluvní, to záleží na zvoleném konceptu,
 • v rámci obchodování je z důvodu srážkových daní a předpisů o DPH nutno využívat offshore destinace v rámci EU - Kypr, Malta, Velká Británie
 • zamezení zdanění dividendy nebo výplaty zisku společníkům: typický rys daňových systémů offshore destinací je nedanění dividend a rozděleného zisku společníkům; zatímco fyzická osoba v ČR vlastnící s.r.o. nebo a.s. zaplatí po zdanění výnosů firmy ještě znovu výplatu dividendy nebo vyplacení čistého zisku (15%), tedy dojde ke dvojímu zdanění těchto peněz, offshore jurisdikce takovou daň neaplikují a offshore destinace typu Kypru, Malty či Velké Británie zároveň mají i dvojstranné dohody s ČR o zamezení dvojího zdanění a řídí se direktivami EU, takže ČR vyplácení dividend a zisků s.r.o. zdanit 15% nemůže

Mezinárodní obchod a služby

 • mezinárodní obchod se zbožím je stále více oblíbeným důvodem pro využití offshore firmy a jejich struktur, v rámci řízení logistiky a managementu se v tomto odvětví velmi dobře uplatní možnost daňové optimalizace a to i při využití bezcelních zón a pásem, při mezinárodním obchodu v rámci EU je nutné využívat evropské offshore společnosti (viz výše)
 • typickým příkladem je zapojení offshore firmy mezi dodavatele a odběratele zboží a přenesení určité části zisku na tuto společnost
 • duševní vlastnictví a licence - využití, držení a prodej autorských licencí, know-how, patentů, ochranných známek a dalších nehmotných statků
 • poskytování služeb - nejčastější poskytovanou službou offshorových společností bývá ekonomické a podnikatelské poradenství, agenturní činnost a zprostředkování, vyjednávání s obchodními partnery, vzdělávání a školení, internetové prezentace, správa databází a datových skladů – serverů, právní služby apod.
 • v rámci EU je vždy nutno využívat tzv. evropských offshore společností - zejména Kypru či Malty

Holdingové společnosti

 • mezi rozhodující výhodu při tvorbě holdingu beze sporu patří možnost snížení daňového zatížení při centralizaci zisku do mateřské společnosti, která má své sídlo umístěno v některé z offshore destinací
 • typicky nejvyužívanější jurisdikce jsou Kypr, Malta (zamezení zdanění dividend a kapitálových toků - 0% daň z dividend) či USA a Seychelly (anonymita vlastnictví)

Anonymita vlastnictví

 • pro neviditelnost vlastníka určitého podniku či nemovitosti se skvěle hodí offshorová společnost kombinovaná se službou nominovaných jednatelů či ředitelů – zaručí Vám plnou anonymitu vlastnictví a zároveň plnou kontrolu nad svým majetkem – podobná řešení se nejvíce prosazují v angloamerickém světě, když například v Londýně je 70% nemovitostí drženo skrze offshore společnosti – takovýto způsob správy majetku bývá označován jako TRUST
 • vhodné využití pro osoby s exekucí, osoby v konkury, osoby, které jinak řádně nemohou vlastnit či držet jakýkoliv majetek

Investování do cenných papírů

 • při využití offshore jurisdikce se snadno dají minimalizovat daňové dopady vyplývající ze zisku, který získáte obchodováním s akciemi či jinými cennými papíry – často hojně využíváno i drobnými investory
 • nejvíce oblíbenou destinací je Kypr, který má 0% daň na výnosy z prodeje cenných papírů či obchodních podílů

Mezinárodní financování

 • offshore společnosti jsou osvobozeny od danění úroků z poskytnutých půjček či úvěrů
 • z důvdou zabránění srážkových daní se opět nejvíce využívá Kypr či Malta

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!