Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jak rozdělit podíl ve společnosti

Majetek společnosti se obvykle dělí na podíly. Ty si pak jednotliví společníci dělí mezi sebou, a to běžně dle zdrojů, které vložili do společnosti. Čím větší podíl ve společnosti její člen mám, tím větší má jeho hlas přirozeně váhu. Proto rozdělení podílů dobře promyslete. Jedná se o problematické a také citlivé téma pro mnoho společníků. Co se týká významu slova "podíl" můžeme zde mít na mysli obchodní podíl nebo také podíl na zisku.  

Jak rozdělit obchodní podíl  

Rozdělení obchodního podílu je problematickou oblastí nejen pro samotné společníky, ale také pro rejstříkové soudy, které ho musí zaznamenat. Dle zákona může být obchodní podíl převeden, a to za úplatu i bez úplaty. K tomuto kroku je nutné vyhotovit smlouvu o převodu obchodního podílu, která se uzavírá v písemné podobě.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Může se také stát, že novým vlastníkem nebude společník společnosti. Pak tato osoba musí souhlasit se společenskou smlouvou a se stanovami společnosti, pokud byly vydány. K některým převodům je potřeba souhlas dalších členů společnosti.  

Když přijde řeč na rozdělení obchodního podílu, tak i tato oblast podléhá schválení valné hromady. Společenská smlouva však může další rozdělení obchodního podílu vyloučit. V současnosti je jedno, jak velký podíl to bude, jelikož minimální vklad společníka již není 20 000 Kč jako dříve, ale stačí pouhá 1 Kč.  

Jak rozdělit podíl na zisku  

Jestliže společnost vykáže na konci roku zisk, řeší se, jak rozdělit tento podíl. Dle zákona není možné tento podíl vyplatit, pokud by to společnost mělo přivést k úpadku. Během roku je možné vyplácet zálohy. Ty ale nesmí být vyšší než součet výsledku hospodaření běžného účetního období.  

K výplatě zálohy nemohou být využity fondy ani jiné vlastní zdroje. Běžně si společníci rozdělí zisk mezi sebou dle výše jejich majetkového podílu ve společnosti. Před tímto krokem jej však nezapomeňte řádně zdanit.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!