Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Povinnosti každé společnosti

Každá společnost má nějaké povinnosti, které souvisí s daněmi, s příslušnými státními orgány, s vedením účetnictví, s organizací firmy, se zaměstnanci atd. Povinností je tedy celá řada a čím je vaše firma větší, tím se povinnosti rozrůstají. Proto pokud začínáte podnikat, sežeňte si k ruce nějakého odborníka, který se v těchto povinnostech vyzná - minimálně šikovnou účetní - abyste něco důležitého nezameškali.

Hlavní povinnosti obchodní společnosti  

Povinnosti jednotlivých typů obchodních společností jsou velmi podobné. Mezi hlavní povinnost patří vedení účetnictví, jelikož obchodní společnosti nemohou vést daňovou evidenci ani uplatňovat výdaje paušálním procentem ze svých příjmů. Účetnictví jim ale přináší i nějaké výhody - například je přehlednější a dá se snáze optimalizovat dle individuálních potřeb. Každá obchodní společnost má dále povinnost podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob do 31.3. Pokud ale přiznání zpracovává daňový poradce, termín se prodlužuje.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Další povinnosti obchodní společnosti  

Musí zakládat účetní závěrky, navrhovat rozdělení zisku, zpracovávat zprávy do sbírky listin nebo do obchodního rejstříku. Rovněž je nutné provést alespoň jednou do roka valnou hromadu.  

Z dalších povinností bychom mohli zmínit například povinnost náležitého označení provozovny (obchodní firmou a identifikačním číslem), dále uvedení názvu společnosti, sídla firmy, identifikačního čísla a údajů z obchodního rejstříku na faktury a smlouvy. Jedná se o údaje, kterými se musí vaše společnost prezentovat.  

Měli byste také pravidelně vybírat datovou schránku, která vám byla povinně zřízena, dále oznamovat veškeré změny související se společností příslušným úřadům a dalším státním organizacím. Pokud váš obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců překročí částku 1 000 000 Kč, musíte se stát plátci DPH.  

Povinností, na které tedy musíte ve své obchodní společnosti myslet, je celá řada. Tyto povinnosti pocházejí z různých oblastí a určitě se vyplatí je bedlivě sledovat.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!