Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Povinnosti podnikatele

Podnikatel, který působí dle živnostenského zákona, má mnoho povinností, co musí splnit, jinak mu hrozí pokuta nebo dokonce pozastavení jeho živnosti. Povinnosti podnikatele jsou opravdu rozmanité a ještě než začnete podnikat, vyplatí se je prostudovat. Při podnikání máte sice více svobody, než když pracujete jako zaměstnanec. Spolu s ní přichází ale i větší zodpovědnost.  

Povinnost registrace na živnostenském úřadě a u dalších státních orgánů  

Povinnosti podnikatele běžně vyplývají z úpravy obsažené právě v živnostenském zákoně. Ten by každý podnikatel měl znát. Abyste vůbec mohli podnikat, musíte si nejprve vyřídit živnostenské oprávnění, případně zajistit účast odpovědného zástupce při provozování vaší činnosti, a to v nezbytném rozsahu. Hned při vyřízení oprávnění se můžete registrovat k platbám sociálního a zdravotního pojištění a k dani z příjmů.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

U živnostenského úřadu je dále nezbytné viditelně označit místo podnikání nebo sídlo firmy, dále zajistit výkon živnostenské kontroly, předložit doklady, které prokazují způsob nabytí zboží, co prodáváte nebo materiálu, který používáte na zajišťování svých služeb. Během doby prodeje či poskytování služeb musí být přítomna osoba, která plynule hovoří českým nebo slovenským jazykem.

Jestliže se rozhodnete svou živnost přerušit, musíte to oznámit, pokud je přerušení na delší dobu než 6 měsíců. Podmínek, které je nutné splnit, je známo mnohem více. Najdete je přímo v zákoně.  

Podmínky podnikatele, které souvisejí s jeho činností  

Mnohé podmínky mají také daňový nebo účetní charakter. Nezapomeňte však ani na podmínku řádně označit svou provozovnu, pokud nějakou máte. Co se týká účetnictví, můžete si vybrat, zda budete uplatňovat výdaje ve skutečné výši dle výsledků daňové evidence, nebo jestli zvolíte výdajový paušál, kdy se výdaje stanoví procentem z vašich příjmů. Máte však povinnost podat daňové přiznání, a to i kdyby mělo být na nulovou částku.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!