Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Povinnosti vůči obchodnímu soudu

Každý podnikatel, který se zapisuje do obchodního rejstříku, musí splnit nějaké povinnosti, aby vůbec mohl být zapsán, nebo i v průběhu své činnosti. Obchodní rejstřík vedou rejstříkové - krajské soudy a právě vůči nim tyto povinnosti plynou. Do obchodního rejstříku se povinně zapisují jen některé subjekty.  

 

Kdo se zapisuje do obchodního rejstříku  

Jedná se o obchodní společnosti a družstva, vybrané zahraniční podnikatelské subjekty nebo o fyzické osoby, které samy o zápis požádají či jejich průměrné výnosy snížené o DPH za poslední dvě účetní období překročí 120 mil. Kč. Některým osobám povinnost zápisu do OR ukládá zvláštní právní předpis.  

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Pozor na termíny  

V první řadě máte povinnost doručit návrh na zápis do obchodního rejstříku v řádném termínu. Od vyřízení živnostenského oprávnění vám zde běží zákonná lhůta, která činí 90 dní. Po skončení této lhůty musíte znova žádat o vyřízení živnostenského oprávnění. Raději si tedy vše vyřiďte dříve, abyste své podnikání zbytečně neodkládali a také neplatili zbytečně poplatky navíc.  

Podání návrhu na zápis do rejstříku  

Návrh na zápis do obchodního rejstříku jste povinni podat v listinné nebo v elektronické podobě, ten ale může poslat pouze osoba, která disponuje elektronickým podpisem. Jaké jsou zapisované skutečnosti u každé firmy je velmi individuální. Záleží totiž i na typu obchodní společnosti, kterou do obchodního rejstříku navrhujete zapsat.  

Všechny osoby mají tedy povinnost dodat jméno, předmět činnosti, právní formu, den vzniku a informace o fyzické osobě (zakladateli společnosti). Dále se sem zapisuje identifikační číslo osoby, statutární orgán a kontrolní orgán, prokurista, výše základního kapitálu a další specifika dle konkrétních společností.

Dále nezapomeňte dodat také sbírku listin a v ní veškeré důležité listiny, které se týkají vaší společnosti. Jedná se běžně o zakladatelskou listinu nebo o společenskou smlouvu, účetní závěrku nebo o podpisové vzory statutárních orgánů. To je vše, co obchodní soud po podnikatelích obecně vyžaduje.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!