Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Povinnosti vůči živnostenskému ůřadu

Pokud chcete začít podnikat, vaše první kroky povedou na živnostenský úřad. Ten vám vydá živnostenské oprávnění, na základě kterého budete provozovat svou činnost. Pokud chcete podnikat jako OSVČ, vaše cesta zde téměř končí. Zbývají už jen povinné registrace na okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, které lze vyřídit odsud, nebo registrace na FÚ k dani z příjmu.  

Jestliže chcete podnikat jako právnická osoba, musíte mít sepsanou společenskou smlouvu a také dále pokračovat na rejstříkový soud, kde do 90 dní podáte žádost o zápis do obchodního rejstříku. Jaké konkrétní povinnosti musíte vůči živnostenskému úřadu splnit? Co vše může kontrola z úřadu vyžadovat?  

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Označení místa podnikání a provozovny  

Každý podnikatel, který působí na základě živnostenského zákona, musí náležitě označit místo svého podnikání a provozovnu, pokud je zřízena. Tyto objekty by měl označit svou obchodní firmou, názvem, jménem a příjmením a identifikačním číslem.  

Jestliže k vám přijde kontrolní orgán, musíte prokázat ve stanovené lhůtě nabytí prodávaného zboží či materiálu používaného k poskytování služeb, a to i v případě, že jde pouze o přeprodej zboží staršího - již použitého. Dále musíte splnit požadavky bezúhonnosti, a to nejen vy, ale také vaši zaměstnanci.  

Pozastavení či ukončení živnosti  

Také máte povinnost oznámit případné přerušení nebo ukončení své činnosti, stejně jako její obnovení, a to v zákonné lhůtě. Obnovení živnosti je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu písemně a v činnosti může pokračovat nejdříve v den doručení oznámení.  

Pokud svou živnost zcela ukončujete v provozovně, jste povinni oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese dojde k vypořádání případných závazků. Během čtyř let po ukončení činnosti v provozovně musíte hlásit každou změnu adresy. Adresou pro vypořádání závazků může být i místo podnikání či bydliště podnikatele. Musíte k prostorám mít užívací nebo vlastnické právo. Další povinnosti podnikatele jsou vypsány v živnostenském zákoně.  

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!