Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Rozhodnutí jediného společníka

I rozhodnutí jediného společníka může mít v obchodní společnosti váhu. Tento právní akt souvisí především s přijetím nového občanského zákoníku. V minulosti se hodně řešilo, jestli je rozhodování jediného společníka právním úkonem - právním jednáním. Vycházelo se ze skutečnosti, že v působnosti valné hromady je rozhodnutí jediného společníka právním úkonem. Nejvyšší soud toto stanovisko však vyvrátil.  

Statutární orgán jediného společníka tak musel rozhodovat a hlasovat v působnosti valné hromady tak zvaně " ve sboru". Nestačilo jenom vyhotovení zvláštního dokumentu, který byl v souladu se zápisem jednatelského oprávnění v obchodním rejstříku. Na rozhodnutí mělo být nahlíženo z pohledu společníka. Jednalo se o projev vůle subjektu, který byl odlišný od dceřiné společnosti.  

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Rozhodnutí jediného společníka v občanském zákoníku  

Nový občanský zákoník však do této problematiky vnáší zajímavé novinky. Vychází ze zásadní změny koncepce jednání a spojení právní úkon nahrazuje právním jednáním. Rozhodnutí jediného společníka má být vyhotoveno ve formě notářského zápisu, pokud to vyžaduje rozhodnutí celé valné hromady (například při změnách společenské smlouvy a stanov společnosti nebo u zvyšování základního kapitálu).  

U menších rozhodnutí stačí ústní nebo písemné rozhodnutí. Jedná se o významnou změnu v soukromém právu, a pokud chcete, aby rozhodnutí bylo opravdu platné, je vhodné jej učinit písemně ve zvláštním dokumentu, i když to zákon přímo nevyžaduje.  

Je však nutné dodržet rozhodování v působnosti valné hromady a péči řádného hospodáře. Rozhodnutí jediného společníka by měl také projednat statutární orgán a do stanov uvést takové požadavky, kterých bude možné se v budoucnu držet. Když je pro rozhodnutí valné hromady vyžadován notářský zápis, je samozřejmě nutné ním opatřit i rozhodnutí jediného společníka.  

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!