Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Ručení jednatele

Pokud hovoříme o ručení jednatele, máme téměř vždy na mysli jeho ručení ve společnosti s ručením omezeným. Obecně je ručení zde velkou výhodou proti podnikání jako OSVČ - pouze na živnostenské oprávnění. Ručíte totiž pouze do výše svých nesplacených vkladů, nikoliv celým majetkem, jak se tomu děje u živnostníka. Podnikání v s.r.o. tedy v životě přináší mnohem více jistoty a možností. Pokud se vám váš byznys nevyvede, určitě to není tak velký problém jako u živnostníka.  

Odpovědnost a ručení jednatele  

Jednatelé za závazky společnosti vůbec neručí, pokud ale samozřejmě splní povinnosti, které jim ukládá zákon. Jednatelé mají ze zákona povinnost svou funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře. Jestliže způsobí škodu porušením těchto povinností, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Jestliže tedy jeden jednatel neuhradí nějakou fakturu a vznikne mu zde penále, tak jeho úhrada visí na všech jednatelích. Za závazky společnosti jednatelé ručí společně a nerozdílně. Jednatel musí uhradit škodu, kterou společnosti uhradil. Jakmile se tak stane, jeho ručení zanikne.

Toto ručení jednatele má své opodstatnění. Jelikož jako jednatelé většinou vystupují právě společníci společností s ručením omezeným. Společnost nemá stanovenou povinnost po jednateli škodu vymáhat. Proto pro ochranu věřitelů je určen institut ručení jednatelů do výše způsobené škody, aby se vzniklá situace musela řešit. Obchodní společnost za závazky společností celým svým majetkem, bez ohledu na výši vkladů.

Jak je to s ručením společníků  

Společníci ručí pouze do výše svých nesplacených vkladů. Ručí společně a nerozdílně. Jakmile se provede zápis o splacení všech vkladů, tak ručení dle zákona zaniká. Společnost vystupuje jako kterýkoliv jiný právní subjekt. Pokud nastane situace, kdy je potřeba vyrovnat nějaké závazky, může být použit celý majetek firmy na uspokojení jejích věřitelů.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!