Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Ručení majetkem společnosti

Ručení je velice zásadní otázkou, a to jak u fyzických, tak i u právnických osob. Jestliže si založíte obchodní společnost, pravděpodobně se pro vás mnohé zjednoduší. Společnosti totiž ručí pouze svým vlastním majetkem. Nestane se tedy, že byste za případné dluhy odpovídali vy sami svým vlastním osobním majetkem. Právě otázka ručení je jednou z těch nejzásadnějších. Jelikož díky ručení se mnoho lidí stane raději členy společnosti, než aby podnikali jako OSVČ.  

Jak ručí obchodní společnost  

Obchodní společnost ručí jako kterýkoliv jiný svéprávný subjekt a za závazky odpovídá celým svým majetkem. Jelikož má sama o sobě právní subjektivitu a vystupuje tedy jako právnická osoba, ručí tím, co jí patří - stejně jako vy, když vystupujete jako osoba fyzická, tak také ručíte svým majetkem.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Ručení majetkem společnosti se využívá v souvislosti s odpovědnost za vlastní závazky, které je společnost povinna hradit. Pokud je hradit nebude, může dojít až k jejímu zrušení, kde jsou pohledávky dodavatelů uspokojeny právě z jejího vlastního majetku během likvidace.  

Na výši základního kapitálu během ručení vůbec nezáleží. I proto je možné od roku 2014 zakládat společnost s ručením omezeným s kapitálem pouhá 1 Kč. Kapitál totiž nemusí ve firmě zůstat. I společnost, která má tedy kapitál 200 000 Kč, může mít majetek několik milionů, nebo samozřejmě také menší - většinou však vyžaduje vyšší investice, které je později možné použít právě na uspokojení jejích dluhů.  

Ručení jednatelů  

S ručením majetkem společnosti souvisí také ručení jejích jednatelů, kteří za závazky ručí svým majetkem. Funkci však mají povinnost vykonávat s péčí řádného hospodáře, a pokud jim není prokázán opak, tak se jejich majetku nelze dožadovat. Nevýhodou pro vás může být, že všichni jednatelé nebo členi představenstva ručí společně a nerozdílně, takže nese odpovědnost i za případné dluhy dalších osob.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!