Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Ručení společníka

Obchodní společnosti jsou oblíbené právní formy podnikání především z důvodu, že společníci mají omezené ručení. Znamená to, že ve většině případů zde neručíte celým svým majetkem, jako tomu je, když podnikáte pouze na živnost. Je to hlavní výhoda, kterou právě obchodní společnosti nabízejí a pro kterou se vyplatí tuto formu podnikání pečlivě zvážit. Obzvlášť pokud provozujete rizikovější byznys, měli byste se pro obchodní společnost rozhodnout.  

Ručení společníka u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti

Společníci společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mají povinnost minimálního vkladu a ručí pouze do jeho nesplacené výše. Jinak přímo společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Pokud se ale vy sami stanete společníkem jedné z těchto dvou společností, nebudete muset vlastním majetkem ručit vůbec. Věřitelé tak mají právo na uspokojení svých pohledávek pouze z majetku společnosti, nikoliv z vašeho osobního vlastnictví. U akcionářů není důležité, jestli už zcela splatili svůj vklad nebo nikoliv.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Ručení společníků veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti  

V tomto případě je to s ručením už trochu složitější. Poněvadž veřejná obchodní společnost nevytváří žádný základní kapitál a společníci v ní nemají povinnost minimálního vkladu, ručí za závazky celým svým majetkem. Tato forma tedy dnes už není tak výhodné, zejména i proto, že společnost s ručením omezeným je možné založit s kapitálem pouhé 1 Kč. Nemůžete tedy říci, že by vám na ni chyběly prostředky.

V komanditní společnosti se vyskytují dva typy společníků - komanditisté a komplementáři. Komanditisté mají povinnost minimálního vkladu a právě ti ručí jen do jeho výše. Komplementáři vkladovou povinnost nemají a ručí celým svým majetkem. Zároveň se však více podílejí na řízení obchodní společnosti.

Tyto dva typy obchodních společností u nás nejsou zcela běžné. Proto pokud uvažujete o vlastní firmě, vsaďte raději na s.r.o. nebo na a.s., jelikož ty vám přinesou mnohem více benefitů.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!