Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Ručení statutárního orgánu

Statutární orgán - u společnosti s ručením omezeným jednatelé a u akciové společnosti představenstvo - má od 1.1.2014 zcela novou odpovědnost. K tomuto datu nabyl platnosti zákon o obchodních korporacích, který nahradil do té doby fungující obchodní zákoník. Jako statutární orgány nejčastěji vystupují společníci firmy, kteří mají ze zákona povinnost ručení velmi omezenou - ručí pouze do výše svých nesplacených vkladů, a to společně a nerozdílně.

Zákon o obchodních korporacích přináší do ručení statutárních orgánů velké změny. Je v něm totiž upravena jak odpovědnost, tak i ručení statutárních orgánů, kteří mají jinak povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.  

Pokud by tak nečinily, mohou se dostat do velkých problémů. Péče řádného hospodáře je vymezena v novém občanském zákoníku, který podotýká, že by jednatel měl vystupovat s nezbytnou loajalitou, mít potřebné znalosti a být pečlivý. Pokud by jednal nedbale, může pro něj být obtížné svá rozhodnutí obhájit.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Odpovědnost statutárního orgánu vůči dalším subjektům  

Statutární orgán má odpovědnost ke společnosti (k níž vystupuje s péčí řádného hospodáře) i k dalším orgánům. Může tedy přímo odpovídat třetí straně, pokud se věřitel nemůže domoci úhrady svého dluhu. Navíc je povinen provést úhrady za škody, které sám způsobil. Osobní ručení statutárního orgánu se nevyskytuje, pokud jednatel nebo člen představenstva plní veškeré své povinnosti. Pouze pokud něco není v souladu se zákonem, může být po statutárních orgánech vyžadována náprava.  

Ať už se jedná o členy představenstva nebo o jednatele, tak ručí všichni dohromady - společně a nerozdílně. Pokud jim však bude prokázáno, že nemají se škodou nic společností, je možné úhradu dluhu provést pouze z majetku společnosti, a to jen v případě, že má firma dostatečný kapitál. O ručení statutárních orgánů panuje mnoho mýtů. Pokud si tedy nebudete jisti, co je pravda a co ne, doporučujeme vám se obrátit na specialistu.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!