Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Uspořádání valné hromady

Valná hromada je nejvyšší orgán každé obchodní společnosti a ta má povinnost uspořádat valnou hromadu minimálně jednou ročně. Na této valné hromadě by se měli sejít všichni společníci a schválit výsledky hospodaření za předchozí období. Valná hromada rozhoduje o celé řadě skutečnosti. Vyžaduje se však nejprve schválení účetní závěrky. Dokud není schválena, valná hromada nemůže rozhodnout de facto o ničem.  

Jak uspořádat valnou hromadu  

Valná hromada se samozřejmě může scházet i častěji než jednou ročně. Její organizace se vyžaduje i při různých mimořádných situacích - ne jen pro schválení účetní závěrky. Valná hromada se schází například tehdy, když je nutné změnit jednatele společnosti, když společníci chtějí rozšířit předmět podnikání, změnit sídlo, prodat svůj obchodní podíl a podobně.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

O schůzce valné hromady pak může nebo nemusí být vyhotoven notářský zápis. Zde hodně záleží na tom, zda ze zákona vyplývá tato povinnost. Notářský zákon je většinou nezbytný u zásadních rozhodnutí společnosti.  

Uspořádání valné hromady s notářským zápisem  

Pokud je notářský zápis nutný, je samozřejmě nutné nejprve kontaktovat notáře a s ním se domluvit na termínu. Z valné hromady se pořizuje zápis nebo rozhodnutí jediného společníka (i to má ve specifických podmínkách podobu notářského zápisu).  

Dále je nutné doručit veškeré dokumenty na soud a provést tak zápis změn do obchodního rejstříku. Uspořádání valné hromady tak rozhodně není zdarma. Nejenže vás stojí čas, ale ještě je nutné uhradit notářský a soudní poplatek. Cena je však vždy individuální, jelikož závisí na délce jednání nebo na množství podpisů, co je nezbytné ověřit.  

Organizaci valné hromady si můžete řídit sami ve své vlastní firmě, nebo touto činností pověřit i odborníky. Ti vám pak v dostatečném předstihu oznámí termín pro uspořádání valné hromady a celou ji zorganizují. Na valnou hromadu je totiž nutné připravit korespondenci, program, prezenční listinu, hlasování a pojí s s ní i mnoho dalších 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!