Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Činnost finančních úřadů

Četnost finanční kontroly je jedním z důvodů zřízení sídla v Praze. Výkonnost úřadů za různá časová období se pravidelně statisticky sleduje a jsou dostupné jeho výsledky. Činnost finančních úřadů je pro mnoho klientů důležitým ukazatelem při výběru služby poskytnutí sídla společnosti. 

Daňové rájové se tak mohou nacházet i na území ČR, zde však to nejsou daňové ráje dané nulovou sazbou daně z příjmu, nýbrž počtem a četností finančních a jiných správních kontrol v různých městech a oblastech České republiky.

Na základě údajů, veřejně přístupných na internetových stránkách české daňové správy je dohledatelné, že četnost finančních kontrol ve velkých městech je až stokrát nižší než ve městech malých či v malých obcích.

Samostatnou kapitolou v této oblasti je Hlavní město Praha, i když četnost finančních kontrol liší dle jednotlivých městských obvodů, tak platí, že s nahodilou kontrolou FÚ se zde setkáte zhruba jedenkrát za každých sto let. To je velmi důležitý motiv pro mnoho klientů k tomu, aby si sídlo firmy zřídil právě na území Prahy, ačkoli provozovny (prostory, kde je vykonávána faktická činnost firmy)&nbsnbsp;mají na jiných místech ČR.

Výše uvedené údaje vycházejí ze součtu daňových subjektů registrovaných k daním v působnosti a pod pravomocí konkrétního finačního úřadu oproti celkovému počtu zaměstnanců kontrolního oddělení takového FÚ.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!