Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Je to vůbec legální?

 

Služba virtuální sídlo nebo virtuální kancelář využívá stále více podnikatelů a firem. Výhody této služby jsou jasné – snížení nákladů za pronájem, možnost lukrativní adresy, zápisu sídla do Obchodního rejstříku a hlavně zvýšení celkové image společnosti. V České republice je na virtuálních adresách zapsáno více než 10 % z celkového počtu společností.

Zákonné náležitosti týkající se sídla společnosti jsou obsaženy v § 19c občanského zákoníku z roku 2009 a podle této úpravy mají možnost společnosti zvolit sídlo na adrese, i když se zde společnost fyzicky nevyskytuje. K zápisu stačí pouze souhlas vlastníka nemovitosti. 

Aktuální podoba paragrafu:

§ 19c

(1) Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti.

(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rejstříku.

(3) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že využívat virtuální sídlo je zcela legální a moderní řešení pro úspěšné podnikatele, kteří nechtěji zbytečně utrácet vysoké částky za pronájem vlastních kanceláří!

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!