Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Legislativní úprava

Sídlo společnosti upravuje legislativa, která je obsažena v § 19c občanského zákoníku z roku 2009. Podle této legislativy mohou mít jak fyzické tak i právnické osoby sídlo společnosti v místě, kde se společnost fyzicky nevyskytuje.

 

§ 19c

(1) Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti.

(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rejstříku.

(3) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

 

Díky tomu je služba poskytnutí sídla zcela legální možnost, jak výšit image společnosti a ušetřit náklady spojené s chodem kanceláře či pronájmem kancelářských prostor. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!