Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Zákonné povinnosti související se sídlem společnosti

Zapsání sídla společnosti nebo jeho změna je v celku jednoduchý proces. Důležitým dokumentem, který k tomu potřebujete, je akorát souhlas vlastníka nemovitosti a výpis z katastru nemovitostí, úředně ověřeno.

Při výběru sídla pro svou firmu však musíte dbát na nabízené služby jednotlivých poskytovatelů sídel tak, aby byly splněny všechny zákonné povinnosti. 

Zákon pro sídlo firmy stanovuje zejména tyto povinnosti:

  • sídlo firmy musí být označeno názvem společnosti
  • sídlo společnosti musí být označeno identifikačním číslem společnosti
  • musí být zajištěno přebírání dopisů a dalších písemností zasílaných na adresu sídla firmy
  • na sídle společnosti musí být zajištěn kontakt s veřejností a státními úřady

 

Společnost má dále povinnost: 

  • uvádět údaj o sídle na všech objednávkách, fakturách, webových stránkách či dopisech
  • při zápisu sídla prokázat vlastnické nebo užívací právo k prostorám, kde se sídlo společnosti nachází
  • v případě změny sídla podat návrh na zápis změny neprodleně bez jakýchkoliv odkladů
  • změna sídla společnosti musí být nahlášena příslušným úřadům (sociální a zdravotní pojišťovně do 8 dnů, finančnímu a živnostenskému úřadu do 15 dnů od zápisu)

 

V případě nesplnění zákonných povinností může být společnosti udělena sankce nebo v horším případě mohou úřady rozhodnout o její likvidaci.

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!