Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jak funguje mobilní provozovna?

Za mobilní provozovnu můžeme označit takovou provozovnu, která na jednom místě setrvává pouze několik týdnů. Většinou se jedná o stánky a další zařízení, která mění svou polohu. Pro mobilní provozovny ze zákona platí trošku odlišná pravidla. Jestliže tedy takovou provozovnu vlastníte, pečlivě si nastudujte naši legislativu, abyste se nedostali do zbytečných problémů.

Rozdíly mezi mobilní a stálou provozovnou 

Zásadní rozdíl je v označování těchto provozoven. U stánku stačí, když jej nahlásíte na obecním úřadě. Už ho nemusíte oznamovat živnostenskému úřadu (jako běžnou provozovnu). Jedinou výjimkou jsou automaty - ty se na živnostenském úřadě nahlašují. Jestliže tedy máte sídlo v Praze a stánek na druhém konci republiky. V Praze nic řešit nemusíte, vše zařídíte až v dané obci. Obec má pak obvykle vydaný tak zvaný tržní řád a jím se následně provoz ve stánku musí řídit. Na mobilní provozovně se musí nacházet vaše sídlo firmy nebo místo podnikání, dále také jméno a příjmení (firma) a identifikační číslo. Prestižní sídlo vám pomůže zajistit virtuální kancelář.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Kontroly a specifické podmínky pro prodej zboží 

Prodej ve stánku je předmětem častých kontrol příslušných úřadů a státních orgánů. Například u potravin rostlinného původu kontrolu provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce, nezpracované potraviny živočišného původu pak kontroluje Státní veterinární správa ČR atd. Stánek musí být umístěn na snadno dosažitelném místě, musí být správně navržený, zkonstruovaný a čistý. Zásadní je, aby v něm nedocházelo ke kontaminaci potravin. 

Státní orgány kontrolují kvalitu masných výrobků, uzenin a mléčných produktů. Zaměřují se i na správné značení a skladování či na hygienu při práci s těmito produkty. Při nedodržení předpisů vám hrozí nemalé sankce.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!