Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jaký je rozdíl mezi jednatelem a společníkem?

Kdo to je jednatel

Jednatel je manažer společnosti. Můžeme tedy říci ten nejvyšší šéf. Jednatel najímá zaměstnance, podepisuje smlouvy, zmocňuje ostatní podepisovat smlouvy a zastupovat jednatele. Jednatel tedy jedná za společnost, případně najímá ostatní aby jednali za společnost. Jednatel nemusí být v zaměstnaneckém poměru se společností a nemusí pobírat žádný plat či odměnu. Ve zkratce se tedy dá shrnout, že jednatel je přímo zodpovědný a ovlivňuje chod společnosti. Jednatel se musí držet zásad správného hospodáře. Nemůže tedy spronevěřit majetek společnosti, dělat zjevně nevýhodné obchody a podobně. Jednatel za případné nedodržení těchto povinností ručí svým majetkem.

Je jmenován valnou hromadou a má oprávnění k jednání jménem společnosti. Může být pouze jeden nebo může být jednatelů i více. To obvykle záleží na velikosti obchodní společnosti. Na rozdíl od společníka se zapisuje do obchodního rejstříku.   Jednatel má ve společnosti mnoho práv, která se mohou drobně odlišovat. Jednatelé kromě obchodního vedení společnosti zajišťují také vedení účetnictví a další evidenci. Dohled nad jejich činností vykonávají členové dozorčí rady. Musí splňovat podmínky zákona o živnostenském podnikání a platí pro ně zákaz konkurence, nesmí tedy podnikat ve stejném oboru.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Kdo to je společník

Společník je majitel společnosti. Narozdíl od jednatele, společník nemá běžně přístup k bankovnímu účtu společnosti. Nemůže nikoho najímat, nic podepisovat. Za společnost nejedná. Společník akciové společnosti se jmenuje akcionář. Nejlépe si roli společníka lze představit na příkladu: Jste společníkem (akcionářem) ČEZu a vlastníte akcie za 50 000 Kč. Za ČEZ nikomu nevoláte, nikomu nic nenabízíte, nemůžete se dívat na bankovní účet ČEZu ani objednávat papír do tiskárny. Můžete pouze vystupovat na valné hromadě (setkání ostatních společníků) a hlasovat o návrzích. Práva společníka jsou vesměs taková práva, kde se ovlivňuje společnost dlouhodobě. Například se hlasuje o tom, kdo bude zvolen do role jednatele společnosti. Společník neručí za společnost svým majetkem.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!