Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Rizika pro jednatele

Působit jako jednatel v obchodní společnosti není na 100 % bez rizika. Jedná se o zodpovědnou činnost, která se samozřejmě s nějakými riziky pojí. Také by ale měla být náležitě ohodnocena, což by vám mělo sloužit jako kompenzace. Jednatelem společnosti jste nonstop. Nejedná se o práci, ze které byste mohli po osmi hodinách odejít domů. Jednateli jsou často zakladatelé firem - platí to především u malých a středních podniků.  

Postavení jednatele ve společnosti  

Jednatel je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. Rizikové pro něj je jen samotné postavení uvnitř společnosti. Nemusí se totiž jednat o společníka a tím je tato osoba oddělena od majitele obchodního podílu. Pokud se vyhlásí konkurz či exekuce, ručí jednatel za mnoho činností z titulu své funkce. Pouze společníci ručí jen do výše svého nesplaceného vkladu.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Jednatelé také mají při své činnosti spoustu povinností, například musí vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, splnit mlčenlivost v oblastech, kde by mohli způsobit nějakou škodu. Zároveň pro ně platí zákaz konkurence a stejnou funkci tedy nesmí zastávat nikde jinde.  

Odpovědnost je u jednatelů stanovena na plnou výši škody, která vznikla porušením povinností při výkonu jejich funkce. Hůře na tom jsou jednatelé, kteří nejsou zároveň společníky. Ačkoliv taková práce je samozřejmě realizovatelná, představuje pro každého více rizik. Problematické tak mohou být akvizice společnosti.  

Pokud přijde na řadu trestní odpovědnost, opět to jsou jednatelé, kteří jsou trestně odpovědní za chování společnosti. Jde zejména o ekonomické trestné činy. Nestačí poukázat pouze na nedbalost, ale je nezbytné prokázat úmyslné zavinění jednatele při spáchání trestného činu. Prokázat takový úmysl může být opravdu velmi problematické, takže se ničeho takového chování nemusíte obávat.  

Jednatelé mají mnoho odpovědnosti a také nesou spoustu rizik. Co se týká pracovních referencí, je to dobrá zkušenost vyzkoušet si jednatelskou činnost. A to i tehdy, když se jedná třeba o jinou firmu než o vaši vlastní.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!