Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Rozdělení obchodního podílu

Obchodní podíl vyznačuje účast společníka v obchodní společnosti. Čím větší obchodní podíl má, tím silnější hlas v tom, kam se bude firma ubírat, by měl mít. Z obchodního podílu plynou pro společníka určitá práva a povinnosti, které jsou blíže specifikované v příslušné legislativě, ve společenské smlouvě či v zakladatelské listině nebo ve stanovách společnosti. Kromě akciové společnosti u všech obchodních společností platí, že každý společník může mít pouze jeden obchodní podíl.  

Převod obchodního podílu  

U akciové společnosti je velikost podílu totiž dána akciemi, zatímco u společnosti s ručením omezeným podíl určuje výše vkladu společníka. Převod či rozdělení obchodního podílu může být pro společníky ve firmě velmi problematickou záležitostí.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Ze zákona jasně vyplývá, že obchodní podíl může být na společníka převeden. V praxi se setkáváme s převodem bez úplaty i za úplatu. Smlouva o jeho převedení má písemnou formu a nabyvatel obchodního podílu prohlašuje, že přistupuje ke společenské smlouvě nebo ke stanovám společnosti, pokud jsou vyhotoveny. Pokud se podíl převádí na třetí osobu, musí smlouva ale připouštět, že něco takového lze udělat. To ale není vše. S převodem nakonec musí souhlasit i valná hromada.  

Jak rozdělit obchodní podíl  

Podobná situace jako při převodu obchodního podílu může nastat i při jeho rozdělení. Zde je opět možné postupovat pouze v souladu se společenskou smlouvou a rozdělení musí nakonec schválit valná hromada. Obchodní podíl se převádí pouze většinou na dědice nebo na právního zástupce.  

Rozdělení obchodního podílu by nemělo klesnout pod výši minimálního vkladu společníka do společnosti. U s.r.o. ale tyto vklady už byly víceméně zrušeny (povinný základní kapitál činí 1 Kč), takže si stačí dát pozor na to, že obchodní podíl bude mít vždy velikost alespoň 1 Kč. O převodu či rozdělení obchodního podílu se vždy pořizuje notářský zápis.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!