Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku je záležitostí, která se obchodních společností i dalších právnických a výjimečně také fyzických osob. Zápis probíhá v souladu se zákonem č. 3042013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a následuje hned po založení firmy. V první fázi tedy sepíšete zakladatelskou listin nebo společenskou smlouvu a požádáte o živnostenské oprávnění. Od jeho vystavení vám běží 90 dní dlouhá lhůta na to, abyste podali návrh na zápis do obchodního rejstříku.

 

Kdo má povinnost zápisu do obchodního rejstříku  

Zápis do obchodního rejstříku se řeší na speciálním formuláři, stejně jako výmaz nebo žádost o změnu. Do obchodního rejstříku se zapisují společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti, spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, společenství vlastníků jednotek, fyzické osoby (podnikatelské subjekty) na vlastní žádost, družstva, evropské akciové a družstevní společnosti, závody zahraničních společností a odštěpné závody a vybrané další subjekty.  

 

Prvozápis do obchodního rejstříku  

Všech nově založených obchodních společností se týká takzvaný prvozápis do obchodního rejstříku. To znamená, že pokud se chcete zapsat, musíte nejprve zajít na rejstříkový soud, který vás bude zapisovat - je místě příslušný dle sídla subjektu nebo místa podnikání (u OSVČ). Dále je nutné při zápisu do obchodního rejstříku uvést informace o své firmě.

Jedná se například o obchodní firmu, místo a předmět podnikání, statutární orgán, výši základního kapitálu, prokuru, členy dozorčí rady nebo kontrolní komise, odštěpné závody a další skutečnosti. V případě jakýchkoliv změn je nutné tyto změny rejstříkovému soudu samozřejmě hlásit, aby každý, kdo hledá informace o vaší společnosti, měl k dispozici vždy to, co je aktuální.

Uvádí se zde také seznam navrhovatelů a požadované datum provedení zápisu. Zápis do obchodního rejstříku doporučujeme vyřídit co nejdříve. Dokud totiž vaše firma nebude zapsaná, nemůže působit na trhu.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!