Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Druhy akcií

 Akcie lze rozdělit z několika hledisek:

 

z hlediska podoby

  • Akcie listinné

Listinné akcie představují papírové listiny.

  • Akcie zaknihované

Zaknihovaná akcie je tzv. záznamem o držení akcie v databázi Střediska cenných papírů.

Oba tyto typy vyjadřují vlastnictví akcie a to různými způsoby.

 

z hlediska formy

  • Akcie na jméno

Akcie na jméno je vydávána na jméno určité osoby. Její převod je možný rubopisem a fyzickým předáním.  Hlavní výhodou tohoto typu akcie je ochrana proti odcizení, nevýhodou obtížnější prodejnost. Převod akcie lze omezit stanovami společnosti a zavázat jej souhlasem některého orgánu společnosti.

  • Akcie na majitele

Je cenný papír na doručitele a její držitel je pro společnost anonymní. Převádějí se smlouvou a registrací. V listinné podobě postačí pouze její předání. Hlavní výhodou je obchodovatelnost na sekundárních trzích a kdykoliv možný převod akcie.

 

z hlediska druhu

  • Akcie zakladatelské

Jsou všechny druhy akcií, které jsou emitovány při založení společnosti. Současně jde i o kmenové akcie a podílejí se na základním kapitálu společnosti. V dalším kroku zvýšení základního kapitálu se bude jednat jen o emisi kmenových akcií.

  • Akcie kmenové

Jedná se o nejběžnější typ akcií s kterou jsou spojeny práva:  podílet se na výplatě dividend, účastnit se valné hromady a na ni hlasovat, obdržet vysvětlení valné hromady, uplatnit návrhy či proti návrhy, a právo podílet se na likvidačním zůstatku.

  • Akcie prioritní

Jsou akcie, jejíž majitel má přednostní právo na výplatu dividend a na privilegovaný podíl na likvidačním zůstatku, ale současně má omezené právo hlasovat (musí uvádět stanovy, nedochází k němu automaticky ze zákona). Obecně přináší majiteli nějakou výhodu s omezením jiného práva, nejčastěji hlasovacího.

  • Akcie zaměstnanecké

Jejich vydávání je zrušeno od 1. ledna 2001. Sloužili k motivaci zaměstnanců, prodávaly se za zvýhodněnou cenu a při odchodu z práce musel zaměstnanec akcii zpět prodat firmě či jinému zaměstnanci.

  • Akcie zlaté

Byly vydávány pro potřeby spojené s privatizací v 90. letech 20. století. 

Víte, že založení a.s. je snadné?

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!