Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Podnikatelské prostředí – které faktory působí na váš podnik?

Podnikatelské prostředí je velmi pestré a strukturované. Lze jej popsat pomocí faktorů, které se v něm uplatňují a podle toho, kde se dané faktory nacházejí (uvnitř nebo vně) je lze rozdělit na vnitřní a vnější.

U vnějších faktorů je vhodné rozlišit dále dvě vrstvy – makroprostředí, které tvoří jakýsi celkový obal a mezoprostředí, které je spojeno s působením konkrétních regionálních faktorů. Vnitřní faktory spadají do tzv. mikroprostředí.

Makropodnikatelské prostředí

V makroprostředí působí na podnik tyto základní faktory:

 • růst nebo pokles výkonu ekonomiky
 • růst nebo pokles inflace
 • růst nebo pokles zaměstnanosti
 • udržení nebo narušení státního rozpočtu
 • upevňování nebo narušení politické stability

O tyto faktory by se měli zajímat nejenom velké společnosti, ale i malé a střední firmy. Samozřejmě platí, že velké firmy se musejí zajímat o všechny možné faktory i u jiných zemí, u malých a středních stačí informace o jejich konkrétním oboru a zemi, ve které podnikají

Mezzopodnikatelské prostředí

Zde patří faktory jako:

 • ekologické faktory
 • přírodní faktory
 • technická a dopravní infrastruktura – technická vybavenost
 • všeobecná a ekonomická struktura – vzdělání, pracovitost, kultura obyvatel
 • podnikatelská infrastruktura – dostupnost dalších služeb – pošta, banka apod.
 • vůdčí podnikatelské subjekty

Mezzoprostředí představuje pro malé a střední firmy reálný kontakt s prostředím, ve kterém se nacházejí.

Mikropodnikatelské prostředí

Je spojeno s klimatem, kulturou a dalšími znaky, které vytvářejí pracovní podmínky. Za hlavní faktory se považuje:

 • schopnosti podnikatele vlastnit – optimalizace, harmonizace portfolia atd.
 • schopnost vést lidi
 • schopnost uspokojit potřeby
 • schopnost komunikace
 • umění formulovat podnikatelskou filozofii

Mikroprostředí vypovídá o schopnostech a vlastnostech podniku a jeho vyzrálosti. 

Zajímáte se o podnikání? A slyšeli jste již o výhodách ready made firem?

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!