Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Výkup s.r.o.

V případě společnosti s ručením omezeným se jedná o nejběžnější právní formu u nás v republice. Pokud jste majiteli s.r.o., která již nevykazuje žádné zisky, nebo třeba i zisky má, ale už vám podnikání v tomto oboru nepřináší žádné uspokojení, můžete svou firmu prodat. Mnohdy je ale těžké najít kupce, který by o ni měl zájem. Vyplatí se tedy oslovit soukromou firmu, která se na výkup s.r.o. specializuje a odkupuje takto více společností. Máte zde totiž jistotu dobré ceny a rychlého odkupu.  

 

Za jakých podmínek se firma prodává?  

Vykupovaná s.r.o. by měla být zcela bez závazků a dluhů ve své obchodní historii. Pokud se nějaké dluhy prokáží i po jejím odkupu, mohlo by dojít k reklamaci a společnost by byla opět vaše. Pokud tedy svou firmu chcete prodat, nejprve uspokojte všechny své věřitele. Také je důležité, aby firma měla po celou svou obchodní historii dobře vedené účetnictví a odevzdaná všechna daňová přiznání, přehledy na sociální či zdravotní pojištění. Nikde v její historii by tedy neměly být nějaké nesrovnalosti. Zda by měla být s.r.o. plátcem nebo neplátcem DPH či jiných daní, je většinou už na uvážení toho, kdo firmu odkupuje.  

Speciální podmínky se kladou také na všechny jednatele firmy, kteří by měli být samozřejmě bezúhonní, což musí prokázat potvrzením o své bezdlužnosti, které vystaví finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna a často se požaduje také předložení výpisu z rejstříku trestů.

 

 

Nabídka na výkup s.r.o.  

Jakmile předložíte veškeré požadované informace o své společnosti s ručením omezeným, měli byste obdržet nabídku, v níž bude uvedena cena, za kterou můžete svou firmu prodat. Ta se stanovuje individuálně, protože všechny firmy samozřejmě nemají stejnou hodnotu. Ta závisí na jejich historii nebo i na projektech, za nimiž stojí. Dobré jméno firmy také rozhodně udělá své a může cenu za výkup s.r.o. výrazně navýšit.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!