Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Základní informace o s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je nejjednodušším typem kapitálové společnosti. Právní úprava společnosti je v rámci obchodního zákoníků.

Základní kapitál

Minimální základní kapitál při založení společnosti je 200 000 Kč a podlí se na něm každý společník jedním vkladem, jehož výše musí činit minimálně 20 000 Kč. Výše vkladu pro jednotlivé společníky může být rozdílná, musí však být dělitelná na celé tisíce.
Před podáním návrhu na zápis společnosti musí být splaceno neméně 30% a celková výše musí činit alespoň 100 000 Kč. V případě jediného společníka musí být před zápisem splacen základní kapitál v plné výši.

Ručení

Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů podle stavu zápisu.

Obchodní firma

Obchodní firma, tedy název společnosti, musí obsahovat označení obchodní společnosti – s.r.o..
Firma nesmí být zaměnitelná s jinou firmou a nesmí působit klamavě.

Statutární orgán

Statutárním orgánem je jeden nebo více jednatelů. Pokud nestanoví společenská smlouva jinak, jednatelé jsou oprávněni jednat za společnost samostatně. Nesou veškerou právní odpovědnost za chod společnosti, vedení účetnictví, povinnosti vůči úřadům atd. a platí pro ně zákaz konkurence.

Valná hromada

Je nevyšším orgánem společnosti, který má v působnosti jmenování a odvolávání jednatelů, změny společenské smlouvy a stanov a schvalování účetní závěrky.

Víte o východách ready made firmy?

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!