Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Kdo to je advokát

Pokud hovoříme o advokátovi a advokátské činnosti, mnoho z nás si představí právníka a víc tyto termíny od sebe již neodlišuje. Advokát je osoba, která poskytuje právní služby. Jedná se o svobodné právnické povolání. Že je povolání svobodné znamená, že k němu není nutné vyřizovat živnostenské oprávnění. Advokáti se sdružují v komorách a připravenost na toto povolání je přezkoušena za velmi přísných podmínek.  

 

Advokáti v ČR  

Pokud budete chtít působit jako advokát v Čechách, nejprve si přečtěte zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii. Advokátská činnost je provozována soustavně a za úplatu. Aby vůbec mohla být provozována, musí být advokát zapsán na seznamu advokátů České advokátní komory. Kromě českých advokátů je dobré rozlišit také evropské advokáty. Jedná se o cizozemce ze států EU, kteří jsou vázáni mezinárodními smlouvami. Ve své domovské zemi pak mohou působit jako advokáti.   Kromě advokátů je nezbytné rozlišit i další povolání, která se zabývají poskytováním právních služeb. Jedná se v první řadě o notáře, dále o soudní exekutory nebo o daňové poradce. Rozsah poskytovaných služeb je zde pečlivě vymezen a vy tedy vždy víte, na koho se máte se specifickým problémem obrátit.  

 

Co musí splnit advokát  

Ať už se chcete advokátem stát nebo si chcete nějakého najmout, podívejte se, co vše by měl splňovat, aby mohl být zapsán na seznam vedený Českou advokátní komorou. Advokát musí být svéprávný a bezúhonný, dále je nutné získat vysokoškolský titul v rámci magisterského studia v oboru práva a mít alespoň tříletou praxi jako advokátní koncipient. Každý advokát též musí splnit advokátní zkoušky a složit slib, který je už jen formalitou a třešničkou na dortu.   Advokacii je možné vykonávat jako samostatnou činnost, jako účastník ve sdružení advokátů bez právní subjektivity, v pracovním poměru u nějaké firmy nebo jako společník právnické osoby - obchodní společnosti. Advokáti tedy nemohou působit na živnost, ale zakládat obchodní společnosti je jim umožněno.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!