Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Kdo to je notář

Notář je fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Notář je schopen zajistit celou škálu služeb a některé z nich souvisejí i se založením obchodní společnosti. Jiné služby zase využijí i běžní občané. Notář je státem pověřenou osobou. Jeho služeb můžete využít tehdy, když potřebujete sepsat veřejnou listinu nebo například chcete dát nějaké prostředky do úschovy. Notář vykonává notářský úřad.  

 

Požadavky na notáře  

Aby některé osoba mohla být notářem, musí být držitelem státního občanství ČR, být svéprávná a bezúhonná, dosáhnout vysokoškolského magisterského vzdělání v některém z právních oborů a získat minimálně pětiletou notářskou praxi. Tato praxe nejčastěji probíhá na pozici notářského koncipienta nebo kandidáta, který pracuje u některého notáře či notářky. Každý notář také musí mít úspěšně složené notářské zkoušky, bez nichž tuto činnost nelze provozovat.   Do notářského úřadu je notář jmenován ministrem spravedlnosti. Aby tak mohl ministr učinit, musí být podán návrh Notářské komory České republiky. Ministr spravedlnosti dále stanovuje, kolik notářů může být pro jeden obvod okresního soudu, takže působit jako notář rozhodně není jednoduché. Například k roku 2011 působilo v Čechách na 447 notářů.   Notářská činnost nejčastěji probíhá v kanceláři, ve specifických případech i mimo ni. Jsou notáři, kteří pracují sami, stejně jako ti, kteří působí se svými partnery.  

 

Notář při založení obchodní společnosti  

Notář je z pohledu zakládání společností velmi důležitý. Jeho účast je totiž nutná u založení jakékoliv obchodní společnosti. Především když sepisujete společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu, neobejde se tento akt bez notářského zápisu. Ten je samozřejmě zpoplatněný a může vám založení společnosti i výrazně prodražit. Pokud chcete založit svou vlastní firmy, vsaďte tedy na prověřeného notáře, se kterým už máte vy nebo někdo z vašich známých zkušenosti.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!